آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی و میانبارهای سیال

آزمايشگاه تحقيقاتي زمين شناسي اقتصادي و ميانبارهاي سيال مجهز به يك دستگاه پيشرفته ميانبارهاي سيال (fluid inclusions) مدل MDSG600 ساخت كارخانه Linkam انگلستان مي باشد. علاوه بر اين نمونه هاي سنگي تيپ كانسارهاي مختلف از بسياري از معادن داخلي و خارجي جهت آموزش دانشجويان در اين آزمايشگاه گردآوري شده است.