مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
فردین موسیوندزمین شناسی اقتصادیدانشیار185918423
محمود صادقیانپترولوژیدانشیار177612313
مسعود علی پور اصلزمین‌شناسی اقتصادیدانشیار6048153
رمضان رمضانی اومالیزمین شناسی ساختمانی و تکتو نیکدانشیار3
فرج الله فردوستزمین شناسی اقتصادی-ژئوشیمیاستادیار2
پرویز امیدیزمین شناسی ساختمانی استادیار2
عزیز الله طاهریچینه شناسی و فسیل شناسیاستاد4
مریم شیبیپترولوژياستاديار1337557368162
مهدی رضایی رضایی کهخائیپترولوژیدانشیار254748151514393
گیتی فرقانی تهرانیاقتصادی-زیست محیطیاستادیار545870345716242
مهدی جعفرزادهرسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیدانشيار3179702068181053
افشین قشلاقیزمین شناسی زیست محیطیاستادیار89310115426815152
رحیم باقریهیدروژئولوژی (Hydrogeology)دانشیار595131704261236603
هادی جعفری هیدروژئولوژی (Hydrogeology)دانشیار737131543
حبیب الله قاسمیپترولوژیاستاد تمام9151421240
علی اکبر مومنیزمین شناسی مهندسیدانشیار1130192103
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران