مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
فردین موسیوندزمین شناسی اقتصادیدانشیار209919433
محمود صادقیانپترولوژیدانشیار184612313
مسعود علی پور اصلزمین‌شناسی اقتصادیدانشیار6349173
رمضان رمضانی اومالیزمین شناسی ساختمانی و تکتو نیکدانشیار3
فرج الله فردوستزمین شناسی اقتصادی-ژئوشیمیاستادیار2
پرویز امیدیزمین شناسی ساختمانی استادیار2
عزیز الله طاهریچینه شناسی و فسیل شناسیاستاد4
مریم شیبیپترولوژيدانشیار1457558369193
مهدی رضایی رضایی کهخائیپترولوژیدانشیار262748154514393
گیتی فرقانی تهرانیاقتصادی-زیست محیطیدانشیار577880358816243
مهدی جعفرزادهرسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیدانشيار3369902278191063
افشین قشلاقیزمین شناسی زیست محیطیاستادیار94811115441815152
هادی جعفری هیدروژئولوژی (Hydrogeology)دانشیار80213164363373
رحیم باقریهیدروژئولوژی (Hydrogeology)دانشیار659141804691237613
حبیب الله قاسمیپترولوژیاستاد تمام9561422240
علی اکبر مومنیزمین شناسی مهندسیدانشیار1192192203
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران