عزیز الله طاهری

استاد دانشکده علوم زمین

دکترای زمین شناسی چینه شناسی و فسیل شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: چینه نگاری سکانسی و فرامینیفرا
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
دکتر عزیز الله طاهری مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته زمین¬شناسی شاخه چینه¬شناسی و فسیل¬شناسی از دانشگاه تهران دریافت نمودند. وی مدرک دکتری خود را از دانشگاه اصفهان گرفنه و در حال حاضر با مرتبه استادی در دانشکده علوم زمین مشغول به کار هستند. موضوعات مورد علاقه ایشان چینه نگاری سکانسی، بیو استراتیگرافی بر اساس فرامینیفرا، مطالعه بیوفاسیس ها و میکروفاسیس ها می¬باشد. وی نویسنده کتابهای بی مهره گان سنگواره جلد 2و1، (انتشارات دانشگاه اصفهان چاپ سوم 1385)، اصول چینه نگاری، انتشارات (دانشگاه اصفهان چاپ اول 1384 و چاپ دوم 1385)، زمین شناسی تاریخی، (انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، چاپ اول 1385 و چاپ دوم 1387) می¬باشد. کتاب زمین¬شناسی تاریخی ایشان در اولین جشنواره انتخاب کتاب سال دانشگاهی استان سمنان (خرداد ماه 1388)به عنوان کتاب برتر انتخاب شده است. دکتر طاهری بیش از 45 مقاله علمی-پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی به چاپ رسانده است.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

حل تمرین (1398/12/17)

چینه شناسی (1398/12/12)

چینه شناسی (1398/12/12)

SEIMENTARY STUCTURES (1390/2/13)

Stratigraphy 1 (1390/1/16)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 44
علیرضا حمیدی (1398)، "مطالعه ساختاری و لرزه‌خیزی گسل چشمه‌نیک در منطقه نردین (شمال شرق میامی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور]
مهدی حسینی (1398)، "بررسی ژئوشیمیایی سنگ های رسوبی سیلیسی -آواری سازند پادها در برش خوش ییلاق، البرزشرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی جعفرزاده [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور]
حدیقه خاتون کاظمی (1398)، "پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی ماگماتیسم بازی آلکالن پرمین در ناحیه بلده البرز مرکزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور]
عبداله شمسی (1398)، "ارزیابی تغذیه سالانه در واحدهای کربناته حوضه هراز"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور]
پیمان جعفرزاده (1398)، "تحلیل هندسی و جنبشی گسل سلماس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور]
جابر پیله کوهی (1397)، "مطالعات ژئوشیمیایی نهشته‌های کربناته توالی چینه‌ای پرکامبرین پسین در جنوب شرق زنجان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عزیز الله طاهری، مهدی جعفرزاده [استاد/ اساتید راهنما]، افشین زهدی [استاد/ اساتید مشاور]
معصومه واحدی (1397)، "تحلیل ساختاری شکستگی سنگ ها در دره هراز (جنوب آمل)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری، علی اکبر مومنی [استاد/ اساتید مشاور]
مهدی میری (1397)، "بررسی منشا آب های تولیدی سازند مزدوران در میدان گازی خانگیران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رحیم باقری [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور]
مطهره خانلری (1397)، "بررسی خصوصیات ساختاری منطقه کیاسر و نقش آن در بروز ناپایداری شیبی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور]
سیده مرضیه حسینی (1396)، "رمزگشایی از الگوی ایجاد فروافتادگی آستانه - فولادمحله (باختر دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور]
حسن فرحدل (1395)، "ردیابی گسل کواترنری آستانه در جنوب باختری فولادمحله (البرزخاوری)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید آقاجانی عیسی لو (1395)، "تحلیل ساختاری پهنه گسلی ناحیه ابر و شاهکوه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیده محبوبه حسینی (1393)، "تحلیل جنبشی و دینامیکی شکستگی‌ها در واحدهای سنگی مزوزوئیک شمال شاهرود."، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسن آرامش (1393)، "تحلیل ساختاری الگوی چین خوردگی و گسلش در منطقه کاکان (جنوب شرقی یاسوج)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید روح افزا (1392)، "تحلیل عناصر ساختاری منطقه شیربند (شمال دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد غربی خانیانی (1392)، "تحلیل خمیدگی‎های ساختاری و مدل جنبشی گسل‎ها در ناحیه تلمادره (شرق کیاسر)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب نجفی (1392)، "ارزیابی تغذیه آهک های کارستی سازند بیستون (شرق و جنوب شرق روانسر)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهه طاهری (1392)، "تحلیل خمیدگی های ساختاری و مدل جنبشی گسل ها در ناحیه دشت بو (شمال باختر دامغان) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
اکبر نورافکن (1391)، "تحلیل ساختاری چین خوردگی و گسلش در ناحیۀ چهل دختر (شمال خاوری شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سلمان فتحی هفشجانی (1391)، "دگرریختی نوزمین ساختی در ناحیۀ اردل- دوپُلان (جنوب باختری شهرکرد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی درستکار (1391)، "پتانسیل یابی منابع آب های سطحی دامنه شمالی البرز در شمال دشت بسطام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
طاهره سهامی (1390)، "زمین شناسی و پتروژنز بازالت سلطان میدان در مناطق نگارمن و ابرسج، شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی [استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
خدیجه جمشیدی (1389)، "مطالعه ماگماتیسم مافیک قاعده سازند شمشک در زون البرز شرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی [استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، عزیز الله طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
چينه‌نگاري و محيط رسوبي ممبرهاي 4 و5 سازند ميلا در ناحيه دهملا 1382/10/6 12 ماه خاتمه يافته
تحلیل ساختاری گسل قم-زفره ( 1382/9/5 12 ماه خاتمه يافته
بررسی پتروگرافی، شناسایی رخساره ها، فسیل شناسی و چینه نگاری توالی سازند شمشک در شرق البرز (منطقه تیل آباد) 1385/4/24 12 ماه خاتمه يافته
رخساره شناسی سازند آسماری در بلندیهای زاگرس مرکزی 1383/9/5 24 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام. من نسخه ای از آن را ندارم که بتوانم برای شما ارسال نمایم در صورت ملاقات حضوری کپی آن را می توانم در اختیار شما قرار دهم
پاسخ: با سلام
از لطف و محبت شما صمیمانه سپاسگزارم و آرزوی موفقیت برای شما در تمام مراحل زندگی دارم.
پاسخ: با سلام
اینجانب جزوه منتشر شده ای ندارم در صورت ارتباط با دانشجویان دانشگاه شاهرود می توانید جزوه دست نویس کلاسی آنها را تهیه نمایید.
پاسخ: با سلام
مقاله ای از آقای دکتر قویدل در تابلوی اعلانات است که مربوط به ناحیه دهملا است. ضمنا مقاله دیگری توسط اینجانب و دکتر وزیری در شماره 49-50 فصلنامه علوم زمین است که می توانید به آنها مراجعه کنید.