عزیز الله طاهری

استاد دانشکده علوم زمین

دکترای زمین شناسی چینه شناسی و فسیل شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: چینه نگاری سکانسی و فرامینیفرا
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
دکتر عزیز الله طاهری مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته زمین¬شناسی شاخه چینه¬شناسی و فسیل¬شناسی از دانشگاه تهران دریافت نمودند. وی مدرک دکتری خود را از دانشگاه اصفهان گرفنه و در حال حاضر با مرتبه استادی در دانشکده علوم زمین مشغول به کار هستند. موضوعات مورد علاقه ایشان چینه نگاری سکانسی، بیو استراتیگرافی بر اساس فرامینیفرا، مطالعه بیوفاسیس ها و میکروفاسیس ها می¬باشد. وی نویسنده کتابهای بی مهره گان سنگواره جلد 2و1، (انتشارات دانشگاه اصفهان چاپ سوم 1385)، اصول چینه نگاری، انتشارات (دانشگاه اصفهان چاپ اول 1384 و چاپ دوم 1385)، زمین شناسی تاریخی، (انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، چاپ اول 1385 و چاپ دوم 1387) می¬باشد. کتاب زمین¬شناسی تاریخی ایشان در اولین جشنواره انتخاب کتاب سال دانشگاهی استان سمنان (خرداد ماه 1388)به عنوان کتاب برتر انتخاب شده است. دکتر طاهری بیش از 45 مقاله علمی-پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی به چاپ رسانده است.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

حل تمرین (1398/12/17)

چینه شناسی (1398/12/12)

چینه شناسی (1398/12/12)

SEIMENTARY STUCTURES (1390/2/13)

Stratigraphy 1 (1390/1/16)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 44
علیرضا حمیدی (1398)، "مطالعه ساختاری و لرزه‌خیزی گسل چشمه‌نیک در منطقه نردین (شمال شرق میامی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی حسینی (1398)، "بررسی ژئوشیمیایی سنگ های رسوبی سیلیسی -آواری سازند پادها در برش خوش ییلاق، البرزشرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
حدیقه خاتون کاظمی (1398)، "پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی ماگماتیسم بازی آلکالن پرمین در ناحیه بلده البرز مرکزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
عبداله شمسی (1398)، "ارزیابی تغذیه سالانه در واحدهای کربناته حوضه هراز"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
پیمان جعفرزاده (1398)، "تحلیل هندسی و جنبشی گسل سلماس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
جابر پیله کوهی (1397)، "مطالعات ژئوشیمیایی نهشته‌های کربناته توالی چینه‌ای پرکامبرین پسین در جنوب شرق زنجان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عزیز الله طاهری، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، افشین زهدی[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه واحدی (1397)، "تحلیل ساختاری شکستگی سنگ ها در دره هراز (جنوب آمل)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری، علی اکبر مومنی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی میری (1397)، "بررسی منشا آب های تولیدی سازند مزدوران در میدان گازی خانگیران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رحیم باقری[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مطهره خانلری (1397)، "بررسی خصوصیات ساختاری منطقه کیاسر و نقش آن در بروز ناپایداری شیبی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سیده مرضیه حسینی (1396)، "رمزگشایی از الگوی ایجاد فروافتادگی آستانه - فولادمحله (باختر دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
حسن فرحدل (1395)، "ردیابی گسل کواترنری آستانه در جنوب باختری فولادمحله (البرزخاوری)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سعید آقاجانی عیسی لو (1395)، "تحلیل ساختاری پهنه گسلی ناحیه ابر و شاهکوه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مائده روزبهانی (1395)، "تحلیل هندسی و سینماتیک (جنبشی) منطقه گسلی میش پرور بر آفتاب (باختر شهرستان بروجرد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
وحید شفیعی رشوانلو (1394)، "بررسی فعالیت های نوزمین ساختی پهنه قوچان-شیروان و پیامدهای لرزه ای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
هادی زیادی (1393)، "محاسبه و ارزیابی برخی شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی پیرامون راندگی شاهوار در شمال غرب شاهرود (نکارمن – تاش)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
امید باشام (1393)، "تحلیل هندسی و حرکتی ساختار های زمین شناسی در ناحیه تیل آباد – غزنوی (البرز شرقی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سیده محبوبه حسینی (1393)، "تحلیل جنبشی و دینامیکی شکستگی‌ها در واحدهای سنگی مزوزوئیک شمال شاهرود."، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
حسن آرامش (1393)، "تحلیل ساختاری الگوی چین خوردگی و گسلش در منطقه کاکان (جنوب شرقی یاسوج)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
رضا سری زن (1393)، "موقعیت چینه شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین نفوذی موجود در سازند قرمز زیرین شمال گرمسار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی درخشی (1393)، "پترولوژی، ژئوشیمی و الگوی ژئودینامیکی تشکیل مجموعه ی بازالتی سلطان میدان، شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
نقی میربیگی (1392)، "ارزیابی فعالیت های زمین ساختی ناحیه میامی براساس شاخص های مورفوتکتونیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید روح افزا (1392)، "تحلیل عناصر ساختاری منطقه شیربند (شمال دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
محمد غربی خانیانی (1392)، "تحلیل خمیدگی‎های ساختاری و مدل جنبشی گسل‎ها در ناحیه تلمادره (شرق کیاسر)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
زینب نجفی (1392)، "ارزیابی تغذیه آهک های کارستی سازند بیستون (شرق و جنوب شرق روانسر)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
الهه طاهری (1392)، "تحلیل خمیدگی های ساختاری و مدل جنبشی گسل ها در ناحیه دشت بو (شمال باختر دامغان) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
اکبر نورافکن (1391)، "تحلیل ساختاری چین خوردگی و گسلش در ناحیۀ چهل دختر (شمال خاوری شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سلمان فتحی هفشجانی (1391)، "دگرریختی نوزمین ساختی در ناحیۀ اردل- دوپُلان (جنوب باختری شهرکرد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
علی درستکار (1391)، "پتانسیل یابی منابع آب های سطحی دامنه شمالی البرز در شمال دشت بسطام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
زکیه کاظمی حسنوند (1391)، "پترولوژی، ژئوشیمی و ویژگی‎های محل منشأ سنگ‎های آذرین اردوویسین پایانی در سازند ابرسج، شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مریم دیهمی (1391)، "پترولوژی و ژئوشیمی ماگماتیسم بازیک دونین در سازندهای پادها و خوش ییلاق در شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
طاهره سهامی (1390)، "زمین شناسی و پتروژنز بازالت سلطان میدان در مناطق نگارمن و ابرسج، شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
عبدالله شمسی (1390)، "ارزیابی مناطق مناسب جهت بهره برداری از منابع آب کارست در شمال غرب اسلام آباد، کرمانشاه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا الهیاری (1389)، "پتروژنز سنگ های آذرین ائوسن فوقانی نوار ماگمایی کاهک – عباس آباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
خدیجه جمشیدی (1389)، "مطالعه ماگماتیسم مافیک قاعده سازند شمشک در زون البرز شرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل اکرمیان (1389)، " بررسی زمین شناسی و پتروژنز سنگ های آذرین کرتاسه منطقه زمان آباد (خارتوران- جنوب شرق شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا خانعلی زاده (1384)، "پترولوژی و ژئوشیمی کوارتز مونزونیتی تویه-دروار، جنوب غرب دامغان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری، محمود صادقیان[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه مقدسی (1382)، "پترولوژی، پتروزنر و جایگاه چینه نگاری سنگهای آتشفشانی ژوراسیک در زون البرز شرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
چينه‌نگاري و محيط رسوبي ممبرهاي 4 و5 سازند ميلا در ناحيه دهملا 1382/10/6 12 ماه خاتمه يافته
تحلیل ساختاری گسل قم-زفره ( 1382/9/5 12 ماه خاتمه يافته
بررسی پتروگرافی، شناسایی رخساره ها، فسیل شناسی و چینه نگاری توالی سازند شمشک در شرق البرز (منطقه تیل آباد) 1385/4/24 12 ماه خاتمه يافته
رخساره شناسی سازند آسماری در بلندیهای زاگرس مرکزی 1383/9/5 24 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام. من نسخه ای از آن را ندارم که بتوانم برای شما ارسال نمایم در صورت ملاقات حضوری کپی آن را می توانم در اختیار شما قرار دهم
پاسخ: با سلام
از لطف و محبت شما صمیمانه سپاسگزارم و آرزوی موفقیت برای شما در تمام مراحل زندگی دارم.
پاسخ: با سلام
اینجانب جزوه منتشر شده ای ندارم در صورت ارتباط با دانشجویان دانشگاه شاهرود می توانید جزوه دست نویس کلاسی آنها را تهیه نمایید.
پاسخ: با سلام
مقاله ای از آقای دکتر قویدل در تابلوی اعلانات است که مربوط به ناحیه دهملا است. ضمنا مقاله دیگری توسط اینجانب و دکتر وزیری در شماره 49-50 فصلنامه علوم زمین است که می توانید به آنها مراجعه کنید.