پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
علیرضا خانعلی زاده [پدیدآور اصلی]، حبیب الله قاسمی[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد مشاور]، محمود صادقیان[استاد مشاور]
چکیده: منطقه مورد مطالعه در فاصله 45 کیلومتری جنوب غرب دامغان در شمال روستای تویه دروار و در طولهای جغرافیایی 53 درجه، 45 دقیقه تا 54 درجه، 00 دقیقه شرقی و عرضهای 35 درجه، 55 دقیقه تا 36 درجه، 01 دقیقه شمالی واقع شده است. از دیدگاه تقسیمات زمین شناختی و ساختاری ایران این منطقه جز البرز شرقی قرار گرفته است.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پترولوژی #ژئوشیمی #تویه دروار #ایران
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)