پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
آذر ناجی [پدیدآور اصلی]، حبیب الله قاسمی[استاد راهنما]، محمدرضا قربانی [استاد مشاور]، عزیز الله طاهری[استاد مشاور]
چکیده: منطقه مورد مطالعه در مسیر جاده دامغان-سمنان و 35 کیلومتر یجنوب دامغان در نزدیکی روستای قوشه و در ناحیه ای به نام جام قرار گرفته است. از دیدگاه تقسیمات زمین شناختی و ساختاری ایران این منطقه در زون ایران مرکزی قرار دارد. به دلیل اینکه تاکنون هیچگونه مطالعه پترولوژیکی بر روی سنگهای منطقه صورت نگرفته است، بنابراین مطالعه پترولوژی این سنگها به خصوص در رابطه با وضعیت تکتونیکی پالئوزیک ایران مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پترولوژی #ژئوشیمی #سنگهای آذرین #پالئوزوئیک #قوشه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)