نشريات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز (1400/7/4)

جهت اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعيه نمره زبان (1400/6/31)

اطلاعيه نمره زبان دانشجويان دكتري

معرفي بورسيه تحصيلي هنگ كنگ (1400/6/29)

معرفي بورسيه تحصيلي هنگ كنگ

اطلاعيه شماره 19معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي درخصوص بررسي غيبت كلاسي و امتحاني (1400/4/14)

اطلاعيه شماره 19معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي درخصوص بررسي غيبت كلاسي و امتحاني در كميته غيبت

فرمهاي پروپوزال رساله دكتري (1400/2/27)

فرمهاي پروپوزال رساله دكتري

فرمهاي پروپوزال ارشد + فرم شماره 2 (1400/2/27)

فرمهاي پروپوزال ارشد

نقص مدارک (1400/2/27)

کارشناسی ارشد و دکتری

پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد دانشگاه مالك اشتر (1399/12/12)

پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد دانشگاه مالك اشتر

راهنماي تكميلي انجام همانند جو در سامانه ايرانداك (1399/12/9)

راهنماي تكميلي انجام همانند جو در سامانه ايرانداك

اطلاع رساني به دانشجويان دكتري جهت شركت در آزمون جامع كتبي (1399/11/28)

اطلاع رساني به دانشجويان دكتري جهت شركت در آزمون جامع كتبي

اطلاعيه خوابگاه جديد (1399/11/20)

اطلاعيه خوابگاه جديد

لزوم استفاده از سامانه همانند جو (1399/11/7)

با توجه به اجباري بودن انجام همانند جو، دانشجو بايد در سايت ايرانداك (https://tik.irandoc.ac.ir/User/Login) ثبت‌نام كند. در فرآيند انجام كار براي ارسال پروپوزال/ پايان‌نامه/ رساله نياز به معرفي دو آيتم زير مربوط به استاد راهنماي دانشجو است كه بايد توسط استاد راهنما به دانشجو داده شود تا در بخش مربوطه در سايت ايرانداك وارد شود (فايل تصوير پيوست): 1- رايانامه استاد راهنما/ نماينده مؤسسه 2-شناسه توجه1: بعد از اينكه دانشجو مراحل انجام كار همانند جو را انجام داد، استاد راهنما مي تواند وارد سايت ايرانداك (https://tik.irandoc.ac.ir/User/Login) شود و نتايج را ببيند.

بررسي غيبت كلاسي و امتحاني در كميته منتخب شوراي آموزشي (1399/11/7)

به پيوست اطلاعيه شماره 8 معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي درخصوص "بررسي غيبت كلاسي و امتحاني در كميته منتخب شوراي آموزشي" ارسال مي گردد،

در خصوص برگزاري عمليات صحرايي درس زمين شناسي صحرايي (1399/11/7)

در خصوص برگزاري عمليات صحرايي درس زمين شناسي صحرايي براي دانشجويان، دانشجویان جهت دریافت وسایل مورد نیاز عملیات صحرایی به دفتر دانشکده مراجعه نمایند. ساعت حرکت: ساعت 8 صبح از جلوی درب ورودی دانشگاه

فرم عملیات زمین شناسی صحرایی (1399/10/23)

برگ تقاضای انجام عملیات زمین شناسی صحرایی

فرم كسر از گرنت (1399/10/23)

وظايف متقاضي: 1- ثبت درخواست خدمت در سامانه ي بيت و تكميل اطلاعات اوليه فرم كسر از گرنت( فرم جديد) و گرفتن امضاي استاد راهنما و مهر دانشكده 2- پس از انجام وظايف كارشناس (قسمت ب) فرم تكميل شده كسر از گرنت و پيش فاكتور بيت را بايد به آزمايشگاه مركزي تحويل دهد.(دفتر آزمايشگاه مركزي واقع در پرديس مهندسي، ساختمان پژوهش يا ساختمان آزمايشگاه مركزي طبقه سوم اتاق 400)

راهنماي ثبت نام اينترنتي (1399/10/22)

راهنماي ثبت نام اينترنتي

بند اول مصوبات جلسه 183 شوراي تحصيلات تكميلي در خصوص برگزاري مجازي امتحان جامع كتبي (1399/9/23)

بند اول مصوبات جلسه 183 شوراي تحصيلات تكميلي در خصوص برگزاري مجازي امتحان جامع كتبي

ارسال پروپوزال به اعضای گروه (1393/7/27)

فرم ارسال پروپوزال برای اعضای گروه جهت بررسی و اظهارنظر موضوع انتخاب شده پایان نامه

معرفی نامه به ارگانها جهت دریافت اطلاعات و همکاری (1393/4/4)

فرم تکمیل و پرینت گرفته شده و جهت امضا به دفتر دانشکده تحویل گردد. مخاطب نامه در ابتدا مشخص گردد. مثلاٌ مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای سمنان

فرم تسویه حساب داخلی دانشجویان زمین شناسی (1393/3/27)

تسویه حساب داخلی دانشکده علوم زمین

فرم حذف تکدرس (1393/3/27)

دانشکده علوم زمین