شیوه نامه آموزشی دوره دکتری (برای ورودی های 97 به بعد) (1401/10/21)

شیوه نامه جامع آموزشی دوره دکتری

شیوه نامه آموزشی دوره ارشد (ویرایش 1401) (1401/10/21)

شیوه نامه جامع آموزشی دوره ارشد (جدید)

فرمهای دفاع پایان نامه های ارشد (ویرایش 1401) (1401/10/21)

فرمهای دفاع دانشجویان ارشد (جدید)

شیوه نامه آموزشی دوره کارشناسی (1401/8/17)

شیوه نامه جامع آموزشی دوره کارشناسی

راهنمای ثبت پروپوزال (پیشنهاده) و پایان نامه/رساله (پارسا) در سامانه ایرانداک (1401/4/30)

فرایند ثبت و راهنمای ثبت پارسا (پایان نامه/رساله) و پیشنهاده (پروپوزال) در سامانه ایرانداک

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری (فرم شماره 6-1) (1401/4/25)

فرم پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارشد (فرم شماره 3) (1401/4/25)

فرم پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارشد

فرمهای آموزشی دکتری (1401/3/3)

شامل فرم تعیین استاد راهنما ،گزارش پیشرفت، تمدید سنوات، ارزیابی جامع کتبی و شفاهی

فرمهای دفاع رساله های دکتری (برای تمام ورودیها) (1401/3/3)

فرمهای دفاع رساله های دکتری

فرمهاي پروپوزال رساله دكتري (1400/2/27)

فرمهاي پروپوزال رساله دكتري

فرمهاي پروپوزال ارشد (پارسا و تقاضا محور 1400) (1400/2/27)

فرمهاي پروپوزال پایان نامه ارشد

نقص مدارک (1400/2/27)

کارشناسی ارشد و دکتری

لزوم استفاده از سامانه همانند جو (1399/11/7)

با توجه به اجباري بودن انجام همانند جو، دانشجو بايد در سايت ايرانداك (https://tik.irandoc.ac.ir/User/Login) ثبت‌نام كند. در فرآيند انجام كار براي ارسال پروپوزال/ پايان‌نامه/ رساله نياز به معرفي دو آيتم زير مربوط به استاد راهنماي دانشجو است كه بايد توسط استاد راهنما به دانشجو داده شود تا در بخش مربوطه در سايت ايرانداك وارد شود (فايل تصوير پيوست): 1- رايانامه استاد راهنما/ نماينده مؤسسه 2-شناسه توجه1: بعد از اينكه دانشجو مراحل انجام كار همانند جو را انجام داد، استاد راهنما مي تواند وارد سايت ايرانداك (https://tik.irandoc.ac.ir/User/Login) شود و نتايج را ببيند.

فرم عملیات زمین شناسی صحرایی (1399/10/23)

برگ تقاضای انجام عملیات زمین شناسی صحرایی

فرم كسر از گرنت (1399/10/23)

وظايف متقاضي: 1- ثبت درخواست خدمت در سامانه ي بيت و تكميل اطلاعات اوليه فرم كسر از گرنت( فرم جديد) و گرفتن امضاي استاد راهنما و مهر دانشكده 2- پس از انجام وظايف كارشناس (قسمت ب) فرم تكميل شده كسر از گرنت و پيش فاكتور بيت را بايد به آزمايشگاه مركزي تحويل دهد.(دفتر آزمايشگاه مركزي واقع در پرديس مهندسي، ساختمان پژوهش يا ساختمان آزمايشگاه مركزي طبقه سوم اتاق 400)

راهنماي ثبت نام اينترنتي (1399/10/22)

راهنماي ثبت نام اينترنتي

ارسال پروپوزال ارشد به اعضای گروه (1393/7/27)

فرم ارسال پروپوزال برای اعضای گروه جهت بررسی و اظهارنظر موضوع انتخاب شده پایان نامه

معرفی نامه به ارگانها جهت دریافت اطلاعات و همکاری (1393/4/4)

فرم تکمیل و پرینت گرفته شده و جهت امضا به دفتر دانشکده تحویل گردد. مخاطب نامه در ابتدا مشخص گردد. مثلاٌ مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای سمنان

فرم تسویه حساب داخلی دانشجویان زمین شناسی (1393/3/27)

تسویه حساب داخلی دانشکده علوم زمین

فرم حذف تکدرس (1393/3/27)

دانشکده علوم زمین