حبیب الله قاسمی

استاد تمام دانشکده علوم زمین

دکترای زمین شناسی پترولوژی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی، ژئوشيمي، كاني شناسي، زمين شناسي اقتصادي
عضویت در مجامع علمی: عضو هیأت مدیره و نایب رئیس انجمن زمین شناسی ایران، عضو هیأت مدیره انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، عضو هیأت تحریریه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، عضو هیأت تحریریه فصلنامه علوم زمین، سردبیر مجله ژئوشیمی
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
سوابق علمی: دیپلم علوم تجربی در سال 1364 از دبیرستان نمونه توحید(دانشگاه) شیراز با معدل 33/18 کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1368 با معدل 68/17 کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژِی از دانشگاه تهران در سال 1371 با معدل 32/17 دکتری تخصصی زمین شناسی گرایش پترولوژی از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1379 با معدل 22/18 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1372 تا کنون و تدریس در دوره های کارشناسی زمین شناسی و کارشناسی ارشد و دکتری پترولوژی. سوابق اجرایی:کارشناس مؤسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران از سال 1370 تا 1372. - مدير گروه زمين شناسي دانشگاه صنعتي شاهرود از سال 1379 تا1380. - رئيس دانشكده علوم پايه دانشگاه صنعتي شاهرود از سال 1380 تا 1381. - معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شاهرود از سال 1381 تا شهريور 1385. - سرپرست پارك علم و فناوري استان سمنان از سال 1383 تا ارديبهشت 1386 . - عضو هيأت مدیره انجمن زمين شناسي ايران از سال 1383 تا 1389. - دبير هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران در سال 1383. - معاون اداري و مالي دانشگاه صنعتي شاهرود از شهريور 1385 تا بهمن ماه 1388. - رئیس هیأت بدوی انتظامی هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1380 تا 1386. - عضو هیأت تحریریه مجله بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران از سال 1389. - عضو شورای دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1380. - عضو کمیته منتخب دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1381. - سردبیر مجله علمی- پژوهشی ژئوشیمی. - عضو کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه گرگان و صنعتی شاهرود به مدت یک سال. - عضو کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1389 تا کنون. - عضو هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1393 تا 1398. - عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود به مدت 7 سال. - عضو شورای پارک علم و فناوری استان سمنان از سال 1383 تا کنون. - عضو هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1391 تا کنون. - عضو هیأت اُمناء دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1393 تا 1398. - عضو کمیسیون هیأت اُمناء دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1393 تا کنون. - مسئول کمیته علمی المپیاد علوم زمین دانشگاه¬های قطب 3 کشور. - دبير اولین همايش ملی گردشگری شاهرود، فرصت ها و چالش¬ها در سال 1394. - دبير علمی بیست و چهارمین همايش بلورشناسی و کانی شناسی ايران در سال 1395. - عضو هيأت مدیره انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ايران از بهمن ماه 1396. - عضو هيأت مدیره و نایب رئیس انجمن زمین شناسی ايران از تیر ماه 1397. - عضو کمیسیون تخصصی علوم زمین هیأت ممیزه دانشگاه دامغان از سال 1396 تا کنون. - نماینده وزیر محترم علوم در هیأت اُمناء مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شمس گنبد از سال 1394 تا کنون. - دبير علمی اولین نشست از سلسله نشست¬های تخصصی چالش¬های زمین¬شناسی ایران با موضوع مجموعه¬های پی¬سنگی نئوپروتروزوئیک ایران در 15 اسفند 1397 در دانشگاه صنعتی شاهرود. - عضو هیأت تحریریه فصلنامه علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران از سال 1398. - عضو کارگروه تخصصی علوم زمین شورای برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی وزارت علوم از سال 1398. - عضو کارگروه تخصصی علوم زمین مرکز نشر دانشگاهی از سال 1398.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

سنگ شناسی دگرگونی (1399/4/15)

با سلام به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی که درس سنگ دگرگونی دارند می رساند که امتحان پایان ترم از فایلهای درسی بارگزاری شده 14 جلسه درس و به صورت 30 سوال تستی به مدت 30 دقیقه به ارزش 15 نمره است و 5 نمره هم درس عملی آزمایشگاه خواهد بود که در دو هفته اول شهریور ماه به طور عملی و حضوری در آزمایشگاه برگزار خواهد شد.

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 82
حدیقه خاتون کاظمی (1398)، "پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی ماگماتیسم بازی آلکالن پرمین در ناحیه بلده البرز مرکزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مرضیه اسدی آورگانی (1398)، "شیمی کانی سنگ‌های آتشفشانی کراتر قره چای، شمال شرق سبزوار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی کهخائی[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
سکینه شکاری (1397)، "پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه دگرگونی شترکوه "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
آذین نادری (1397)، "شیمی کانی، ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی تویه – دروار"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه شیخی (1397)، "شیمی کانی سنگ های توده گرانیتوئیدی گپدان، شمال غرب زاهدان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی کهخائی[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
سولماز بلوچی (1397)، "پترولوژی، ژئوشیمی و زمین شناسی ایزوتوپی مجموعه دگرگونی - آذرین جندق - عروسان"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
مینا شرطی (1397)، "کاربرد ژئوشیمی در ارزیابی پتانسیل کانه‌زایی آداکیت‌های سبزوار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، فردین موسیوند[استاد/ اساتید مشاور]
مرضیه ویس کرمی (1397)، "پترولوژی، ژئوشیمی و ژئودینامیک مجموعه دگرگونی ماجراد (جنوب شرق شاهرود)"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
آزاده قصابی فیض (1396)، "شیمی کانی سنگ های آتشفشانی شمال و شمال شرق سمنان، ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی کهخائی[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
نفیسه هدایتی خرق (1396)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی گرانیتوئیدی گفت (جنوب غرب سبزوار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه فرهادی (1396)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار مس گل چشمه، شمال شرق سبزوار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فردین موسیوند[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
ایوب طاهری سرتشنیزی (1396)، "ژئوشیمی سنگ کل و ژئوشیمی ایزوتوپی گنبدهای داسیتی منطقه چکنه جنوب غرب قوچان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی کهخائی[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا شیدایی الاشلو (1396)، "شیمی کانی و تعیین شرایط تبلور در توده نفوذی قشلاق، منطقه خوش ییلاق، شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]،
دلارام خبره (1396)، "پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های دگرگونی- آذرین اواخر نئوپروتروزوئیک مجموعه احمدآباد- رضا آباد (جنوب شرق شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا رهبر (1395)، "تعیین سن ایزوتوپی اورانیوم -سرب توده های گرانیتوئیدی شمال زاهدان، جنوب شرق ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی کهخائی[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
مجید طاشی (1394)، "کانی شناسی، زمین شیمی و الگوی پیدایش کانسارهای مس- نقره گرماب پایین و اسبکشان، منطقه خارتوران، جنوب شرق شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فردین موسیوند[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
بتول منصوری مقدم (1394)، "پترولوژی و ژئوشیمی گنبدهای ساب ولکانیک منطقه جنوب شرق سهل (شمال شرق ترود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
سید حسین حسینی (1394)، "پترولوژی، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی توده گرانیتوئیدی بند هزار چاه بیارجمند (جنوب شرق شاهرود) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا برزگری (1394)، "تعیین نرخ رشد و هسته بندی بلورهای پلاژیوکلاز و پیروکسن در سنگ های آندزیتی و بازالتی منطقه عباس آباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رضایی کهخائی[استاد/ اساتید مشاور]
خدیجه جمشیدی (1394)، "پترولوژی، ژئوشیمی و پتروژنز گنبدهای آداکیتی شمال باشتین، سبزوار"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه کدخدای عرب (1394)، "بررسی جایگاه چینه شناختی و پتروژنز بازالت های غرب احمدآباد -خارتوران(جنوب شرق شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
سحر سمیاری (1394)، "پترولوژی و ژئوشیمی گنبد های ساب ولکانیک بعد از ائوسن منطقه احمد آباد_خارتوران (جنوب شرق شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
علی صادقی هاره (1394)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی اسبکشان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان[استاد/ اساتید مشاور]
سیده زهرا ساداتی جمالی (1393)، "پترولوژی و ژئوشیمی گنبدهای ساب‌ولکانیک منطقه شرق رزّه (شمال شرق ترود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم بلاغی اینالو (1393)، "پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه دگرگونی- آذرین دلبر، بیارجمند (جنوب شرق شاهرود) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان، محمدمحجل[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی، حبیب علیمحمدیان[استاد/ اساتید مشاور]
رضا سری زن (1393)، "موقعیت چینه شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین نفوذی موجود در سازند قرمز زیرین شمال گرمسار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه تقی زاده قورولی (1393)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار منگنز ذاکری، جنوب غرب سبزوار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فردین موسیوند[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی درخشی (1393)، "پترولوژی، ژئوشیمی و الگوی ژئودینامیکی تشکیل مجموعه ی بازالتی سلطان میدان، شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مرسده ابتهاج (1393)، "پترولوژی و ژئوشیمی دایک های دیابازی در منطقه غرب بند هزارچاه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رضایی کهخائی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا حاجیلو (1393)، " زمین شناسی،پترولوژی و ژئوشیمی بازالت های منطقه مقیسه(جنوب غرب سبزوار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رضایی کهخائی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا اصغرزاده (1392)، "زمین شناسی، ژئوشیمی و پترولوژی دایک‌های دیابازی موجود در منطقه دلبر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان[استاد/ اساتید مشاور]
فریده حیدرپور (1392)، "ارزیابی غلظت فلزات سنگین در آب و رسوبات سطحی رودخانه حبله‌رود (از سرشاخه نمرود تا دلیچای) در استان سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهناز دهرآزما[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
مژده داودی فرد (1391)، "توزیع عناصر جزئی و گونه‌های شیمیایی آنها در خاک‌های اطراف معدن ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، گیتی فرقانی تهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی، هادی قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
زکیه کاظمی حسنوند (1391)، "پترولوژی، ژئوشیمی و ویژگی‎های محل منشأ سنگ‎های آذرین اردوویسین پایانی در سازند ابرسج، شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مریم دیهمی (1391)، "پترولوژی و ژئوشیمی ماگماتیسم بازیک دونین در سازندهای پادها و خوش ییلاق در شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
رقیه سادات رضوی (1390)، "پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی ائوسن ناحیه داورزن- سبزوار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم شهری (1390)، "بررسی اسکارن زایی، متاسوماتیسم و کانه زایی مرتبط با آن در منطقه زرتول شمال شرق سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
رویا اسکندری (1390)، "مکان یابی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محل دفن پسماندهای خطرناک مرجع در ایران مرکزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر حافظی مقدس، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، احسان مراد آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
طاهره سهامی (1390)، "زمین شناسی و پتروژنز بازالت سلطان میدان در مناطق نگارمن و ابرسج، شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
شیوا صالحیان (1390)، "مطالعه ی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین مافیک موجود در شیست های گرگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد قویدل سیوکی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا الهیاری (1389)، "پتروژنز سنگ های آذرین ائوسن فوقانی نوار ماگمایی کاهک – عباس آباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
نگار گوانجی (1389)، "بررسی مکانیسم جایگزینی توده گرانیتوئیدی جنوب ظفرقند (اردستان) به وسیله روش AMS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید مشاور]
خدیجه جمشیدی (1389)، "مطالعه ماگماتیسم مافیک قاعده سازند شمشک در زون البرز شرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی گراوند (1389)، "ارزیابی آلودگی طبیعی فلزات سنگین در خاک های حاصل از شیست های گرگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر حافظی مقدس، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، بهناز دهرآزما[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل اکرمیان (1389)، " بررسی زمین شناسی و پتروژنز سنگ های آذرین کرتاسه منطقه زمان آباد (خارتوران- جنوب شرق شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه غفاری (1389)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی ظفرقند (جنوب شرق اردستان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا دلاور (1389)، "پترولوژی و ژئوشیمی گنبدهای ساب ولکانیک جنوب غرب بیرجند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حسین خواجه¬زاده (1388)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین نفوذی شمال معلمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی، قاسم قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
علی تنها (1388)، "پتروژنز سنگهای آذرین نئوژن شمال عنبرآباد (مشکان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی صادقی (1388)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده‏ گرانیتوئیدی ششتمد (جنوب سبزوار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حسین خواجه زاده (1388)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین نفوذی شمال معلمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی، قاسم قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
زری بلاغی (1387)، "پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین جنوب بهاباد (بافق- یزد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
زهره فارسی (1386)، "پترولوژی و ژئوشیمی تودة گرانیتوئیدی چاه سالار(جنوب غرب نیشابور)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی، محمدعلی اکرمی[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی مشکین (1386)، "مطالعه رخساره ها و پتروژنز سنگهای آتشفشانی منطقه زرشک-سلطان قیس، شمال قزوین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی، عباس آسیابانها[استاد/ اساتید راهنما]، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
الهام شاه حسینی (1386)، "پترولوژی، ژئوشیمی و پتانسیل کانه زایی سنگهای آذرین شمال و شمال شرق سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا عابدپور (1385)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی کوه گبری و هاله دگرگونی اطراف آن، شرق رفسنجان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی، حمید احمدی پور[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
مالک کرد (1384)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی چشمه بید، جنوب شرق زاهدان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، پرویز امیدی[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا خانعلی زاده (1384)، "پترولوژی و ژئوشیمی کوارتز مونزونیتی تویه-دروار، جنوب غرب دامغان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری، محمود صادقیان[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه مقدسی (1382)، "پترولوژی، پتروزنر و جایگاه چینه نگاری سنگهای آتشفشانی ژوراسیک در زون البرز شرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام بله همین فایلها کافیه. امتحان 30 سوال تستی به مدت 30 دقیقه و با ارزش 15 نمره است و 5 نمره هم برای درس عملی در دو هفته اول شهریورماه به صورت حضوری و عملی است.