پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
محمد حسین خواجه¬زاده [پدیدآور اصلی]، محمود صادقیان[استاد راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد مشاور]، قاسم قربانی [استاد مشاور]
چکیده: مجموعه ماگمایی شمال معلمان واقع درجنوب دامغان، در بخش شمالی زون ساختاری ایران مرکزی واقع شده است. این مجموعه ماگمایی طیف متنوعی از سنگهای آذرین درونی، بیرونی و نیمه عمیق را شامل می شود. این تحقیق بررسی تفصیلی سنگهای آذرین درونی عمیق و نیمه عمیق این مجموعه ماگمایی را که به صورت استوک یا دایک رخنمون یافته اند، دربرمی گیرد. سنگهای مورد مطالعه دارای طیف ترکیبی گابرودیوریت، مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت می باشند. نفوذ این توده ها به درون سنگهای میزبان (آهکهای فسیل دار کرتاسه و سنگهای رسوبی - آتشفشانی و آهکهای نومولیت دار ائوسن میانی) با دگرگونی مجاورتی، متاسوماتیسم، دگرسانی گرمابی و کانسارسازی همراه بوده است. اسکارنهای گارنت و گارنت ـ وزوویانیت دار، کانه زایی مگنتیت، و کانسارهای متعدد سرب، روی، مس و طلا مبیّن این امر است. سنگهای مورد مطالعه دارای ماهیت کالکوآلکالن پتاسیم بالا و متاآلومین تا پرآلومین هستند. در نمودارهای تغییرات، روند تقریباً پیوسته ای بین سنگهای مذکور مشاهده می شود که مؤیّد تحول آنها از طریق تبلور تفریقی است. این سنگها در زمره گرانیتوئیدهای نوع I و قوسهای آتشفشانی(VAG) و از نوع گرانیتوئیدهای قوس قاره ای(CAG) قرار گرفته اند. با مقایسه ویژگیهای ژئوشیمیایی سنگهای مورد مطالعه با معیارها و ویژگیهای ژئوشیمیایی آداکیتها، آنها از نوع آداکیتهای غنی از سیلیس بوده و در محدوده آداکیتهای مشتق شده از ورقه اقیانوسی فرورانده شده قرار می گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مجموعه ماگمایی #گرانیتوئیدها #آداکیتها #قوس آتشفشانی #معلمان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)