پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
زهرا عابدپور [پدیدآور اصلی]، حبیب الله قاسمی[استاد راهنما]، حمید احمدی پور [استاد راهنما]، محمود صادقیان[استاد مشاور]، فرج الله فردوست[استاد مشاور]
چکیده: منطقه مورد مطالعه به مساحت 30 کیلومتر مربع در محدوده طولهای جغرافیایی 22 دقیقه، 56 درجه، 28 دقیقه، 56 درجه شرقی و عرضهای جغرافیایی 20 دقیقه، 30 درجه تا 23 دقیقه، 30 درجه شمالی در 42 کیلومتری شرق رفسنجان در استان کرمان قرار گرفته است. این منطقه از لحاظ تقسیمات زمین شناختی و ساختاری ایران، در قسمت شمالی کمربند ارومیه- دختر واقع شده است.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)