پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمدرضا حسینی [پدیدآور اصلی]، مسعود علی پور اصل[استاد راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد راهنما]
چکیده: رشته کوه طرود- چاه شیرین میزبان تعداد زیادی کانه زایی فلزات پایه و گرانبها است که نشانگر پتانسیل بالای کانی سازی و اهمیت اقتصادی این رشته کوه است. این کمربند با روند تقریبی خاوری- باختری، به صورت یک فرازمین میان دو گسل طرود و انجیلو در حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران قرار گرفته است. کهن ترین سنگ ها، با ترکیب آمفیبولیت، شیست، گنیس، کوارتزیت، مرمر دولومیتی و فیلیت به سن پرکامبرین پسین، در شمال خاور و خاور رشته کوه طرود-چاه شیرین، سنگهای دگرگون-شده پالئوزوئیک در پایانه باختری، سنگ های کربناتی-آواری مزوزوئیک دراطراف رشم رخنمون دارند. سنوزوییک در این رشته کوه، بیشتر شامل تناوبی از سنگهای آذرآواری وآتشفشانی است. سنگهای آذرآواری، طیفی از انواع توف، برش و آگلومرا با میان لایه هایی از ماسه سنگ و سیلتستون را شامل می شود. سنگهای آتشفشانی گستره ای از آندزیت، آندزیت بازالتی، تراکی آندزیت، داسیت و ریولیت را شامل می شودکه توسط توده های نفوذی نیمه ژرف تا ژرف شامل گابرودیوریت، مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت توالی های آتشفشانی را قطع کرده است. کانی شناسی توده های نفوذی غالبا شامل پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، کوارتز، هورنبلند، بیوتیت، پیروکسن و کانی های حاصل از دگرسانی می باشد. تورمالینی شدن، وجود بیوتیت های ثانویه، منیتیت های ثانویه، آلکالی فلدسپار ثانویه، کلریتی شدن وسریسیتی شدن از اختصاصات کانی شناسی توده های نفوذی بارور کمربند طرود-چاه شیرین می باشد. سنگ های آذرین رشته کوه طرود- چا ه شیرین، کالک آلکالن با پتاسیم بالا تا شوشونیتی هستند و در نمودار بهنجارشده نسبت به گوشته اولیه با غنی شدگی عناصر LILE مانند Th ،Rb ،Cs ،Ba و K و تهی شدگی عناصر HFSE مانند Ta ،Ti ،Zr و Nb و نسبت بالایLILE / HFSE و LREE / HREE مشخص می شوند. بر اساس نسبت های La/Sm، Sm/Yb، Sr/Y و La/Yb ، توده های نفوذی و نیمه نفوذی شامل سنگ‌های گرانیتی چاه موسی، توده گرانودیوریتی چالو، سوسن وار و حافظ، و نیز نمونه های مونزونیتی وگرانیتی کوه-زر در زمره توده های نابارور و سنگ های گرانیتی و مونزونیتی چاه موسی، توده های مونزونیتی چالو، سوسن وار و معدن حافظ، توده گرانیتی و گرانودیوریتی کوه زر در زمره توده های بارور قرار می گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نفوذی های بارور #نفوذی های نابارور #ژئوشیمی #طرود-چاه شیرین.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)