آزمایشگاه شیمی عمومی 1, 2

اصولاً آزمايشگاه شيمي عمومي در سطح مقدماتي ارائه مي شود. دانشجو در اين مرحله بايد طرز كار و شيوه صحيح استفاده وسايل، ادوات، ابزار و لوازم شيشه اي مورد نياز آزمايش هاي شيمي را بدرستي بداند و شناخت نسبي از مواد شميايي مورد استفاده در آزمايش هاي گوناگون و خطرات احتمالي آنها آشنا شود. اين آزمايشگاه داراي كليه وسايل و مواد مورد نياز انجام آزمايش هايي است كه تقريباً بطور يكسان در كليه واحدهاي آموزش عالي در سراسر كشور تدريس مي گردند و توانايي سرويس دهي آن در حد بسيار مطلوب مي باشد. از جمله تجهيزات اين آزمايشگاه مي توان به اين موارد اشاره كرد: ميزهاي مجهز آزمايشگاه و قفسه بندي هاي كافي، انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي، انواع اجاق و شعله آزمايشگاهي گازي و برقي، انواع حمام هاي آب و بسياري لوازم شيشه اي است.