گروه شيمي تجزيه

اين گروه در سال 1383 همزمان با ایجاد دوره کارشناسی ارشد شيمي تجزیه تاسيس شده است. گروه علاوه بر مشاركت در تدوين دروس تخصصي نظري و عملي رشته شيمي محض در مقطع کارشناسی، از بدو تاسيس در مقطع كارشناسي ارشد نيز فعال بوده است. به علاوه این گروه از بهمن ماه 1390 اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری نیز نموده است.

عنوان توضیحات مقطع
شيمي تجزيه کارشناسی ارشد
شیمی تجزیه دکترای تخصصی