گروه شیمی فیزیک

اين گروه در سال 1385 همزمان با ایجاد دوره کارشناسی ارشد شيمي فیزیک تاسيس شده است. گروه علاوه بر مشاركت در تدوين دروس تخصصي نظري و عملي رشته شيمي محض در مقطع کارشناسی، از بدو تاسيس در مقطع كارشناسي ارشد نيز فعال بوده است.

عنوان توضیحات مقطع
شیمی فیزیک کارشناسی ارشد