آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 2

جهت انجام امور تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه شیمی معدنی طراحی شده است و مجهز به دستگاه های زیر است: میکروسکوپ نوری دو چشمی، هموزنایزر اولتزاسونیک، سانتریفوژ، اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش، آسیاب گلوله ای ماهواره ای، کوره تیوپی و کوره معمولی هردو با قابلیت برنامه ریزی، دستگاه GC، Glove Box، Schilenk line، اتوکلاو و انکوباتور یخچال دار.