گروه شيمي معدني

اين گروه در سال 1387 همزمان با ایجاد دوره کارشناسی ارشد شيمي معدني تاسيس شده است. گروه علاوه بر مشاركت در تدوين دروس تخصصي نظري و عملي رشته شيمي محض در مقطع کارشناسی، از بدو تاسيس در مقطع كارشناسي ارشد نيز فعال بوده است. به علاوه این گروه از مهر ماه 1392 اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری نیز نموده است.

عنوان توضیحات مقطع
شيمي معدني کارشناسی ارشد
شیمی معدنی دکترای تخصصی