شیمی محض

اين رشته در سال 1373تاسيس شده است و در حال حاضر بيش از 150 دانشجو در مقطع كارشناسي در اين رشته مشغول به تحصيل هستند.

عنوان توضیحات مقطع
شیمی محض کارشناسی