آزمايشگاه ميکروپروسسورها

اين آزمايشگاه در فضايي بالغ بر 40 متر مربع در سالن كارگاهها واقع در پرديس مركزي داير ميباشد. اين آزمايشگاه با توجه به امكانات موجود شامل يك پنل كامل آزمايشگاهي، امكان برنامه نويسي و تست همزمان را براي ميكروكنترلر AVR فراهم آورده و فرصت مناسبي جهت ارتقائ مهارت برنامه نويسي و طراحي مدارات مختلف به صورت عملي و به كمك اين ميكرو كنترلر ميباشد.