فرایند 0 تا 100 نگارش پروپزال تا دفاع و فارغ التحصیلی (1403/3/16)

فرایند 0 تا 100 نگارش پروپزال تا دفاع و فارغ التحصیلی

راهنمای ثبت پروپزال در ایرانداک (1402/11/1)

راهنمای ثبت پروپزال در ایرانداک

راهنمای اخذ برنامه درسی دانشجویان نو ورود (1402/7/24)

برای مشاهده برنامه هفتگی و انتخاب واحد ، وارد سیستم گلستان به آدرس golestan.shahroodut.ac.ir شده واز طریق زیر نسبت به پرینت برنامه خود اقدام نمایید: "منوی ثبت نام- گزارشهای ثبت نام-ثبت نام-برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام"-(گزارش 88)

راهنمای سیستم گلستان برای کلیه دانشجویان (1402/7/18)

مقدمه نمای کلی پیشخوان و توضیح آیکون 3 ثبت درخواست مرخصی تحصیلی 4 ثبت انصراف 4 درخواست حذف تکدرس(حذف اضطراری) 5 انتخاب واحد پس از موعد مقرر 6 معرفی به استاد 7 راهنمای دفاع پایان نامه 8 تمدید سنوات نیمسال 5 و 6 دانشجویان ارشد 9 متقاضی ترم ۷ سنوات و بیشتر کارشناسی ارشد: 10 تصویب پروپزال 11 بررسی غیبتهای کلاسی و امتحانی 12 تاریخ های مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد 13 گواهی اشتغال به تحصیل 14 ارتباط با دانشکده 15

راهنمای درخواست حذف غیبت کلاسی و امتحانی (1402/3/31)

راهنمای درخواست حذف غیبت کلاسی و امتحانی

شماره تلفن های ضروری جهت تسویه حساب (1399/12/4)

شماره تلفن های ضروری جهت تسویه حساب

فلوچارت دفاع از پایان نامه (1394/3/31)

فلوچارت دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد

راهنمای درخواست کاراموزی (1393/12/19)

راهنمای درخواست کاراموزی

درخواست اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت الکترونیکی (1393/12/19)

درخواست اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت الکترونیکی

فرم انتقال وتغییر رشته به سایردانشگاهها (1393/12/12)

فرم انتقال وتغییر رشته به سایردانشگاهها

فرآیند ثبت نام دانشجویان و صدور کارت دانشجویی (1393/12/12)

فرآیند ثبت نام دانشجویان و صدور کارت دانشجویی

فرآیند تغییر رشته و گرایش داخل دانشگاه (1393/12/12)

فرآیند تغییر رشته و گرایش داخل دانشگاه

فرآیند انتقال دائم توام با تغییر رشته (1393/12/12)

فرآیند انتقال دائم توام با تغییر رشته

فرآیند اجرای مهمانی و انتقال خارج از دانشگاه (1393/12/12)

فرآیند اجرای مهمانی و انتقال خارج از دانشگاه

شیوه نامه ثبت نمره درس پروژه (1393/12/12)

شیوه نامه ثبت نمره درس پروژه

راهنمای درخواست تغییر رشته داخلی (1393/12/12)

راهنمای درخواست تغییر رشته داخلی

راهنمای تقاضای انتقال به صورت مهمان در سیستم گلستان (1393/12/12)

راهنمای تقاضای انتقال به صورت مهمان در سیستم گلستان

تعيين سقف بهره مندي دانشجويان روزانه از آموزش رايگان در مقاطع مختلف تحصيلي (1393/12/12)

تعيين سقف بهره مندي دانشجويان روزانه از آموزش رايگان در مقاطع مختلف تحصيلي

آیین نامه مهمانی (1393/12/12)

آیین نامه مهمانی