ترم بندی مدیریت و صنایع (1401/6/8)

ترم بندی مدیریت و صنایع

ترم بندی اقتصاد و حسابداری (1401/6/8)

ترم بندی اقتصاد و حسابداری

اطلاعیه فوری (نحوه حضور دانشجویان مقطع کارشناسی) (1401/2/7)

آمورش حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی

نحوه حضور دانشجویان در دانشکده و چگونگی ثبت نام خوابگاه (1401/1/20)

نحوه حضور دانشجویان در دانشکده و چگونگی ثبت نام خوابگاه

اطلاعیه (1400/12/18)

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد که موفق به دفاع از پایان نامه گردیده اند می رساند با توجه به لزوم امضا صورتجلسات توسط هیات داوران(راهنما، مشاور، داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی) و در نهایت تایید نهایی ریاست محترم دانشکده و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشجویان برای درخواست فارغ التحصیلی و تسویه حساب می بایست 1- ابتدا نسبت به ثبت نمره دفاع در سامانه گلستان اطمینان حاصل نموده (مراجعه به اطلاعات جامع، کلیک بر روی نیمسال 4001 . سپس مشاهده وضع نمره در سطر مربوط به پایان نامه ) در صورت ثبت بودن نمره با دانشکده واحد آموزش تماس حاصل شود تا صورتجلسه ارسال گردد. _(داخلی 2383 آقای جلالی) 2- در خواست فارغ التحصیلی از گلستان منوی پیشخوان خدمت . ثبت و ارسال گردد(تیک سبز حتما زده شود) . در این قسمت دانشجو می بایست پس از ثبت و ارسال درخواست ابتدا تایید استاد راهنما را در سیستم گلستان اخذ نماید تا درخواست به گروه و مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال شود. 3- پس از ارسال فارغ التحصیلی دانشجو موظف است با هماهنگی با انتشارات نسبت به چاپ و ارسال نسخه چاپی پایان نامه به دانشکده هماهنگی لازم را بعمل آورد بدیهی است پس از دریافت نسخه چاپی تسویه حساب باز خواهد شد.(انتشارات: 09396982868) 4- گزارش 522 مراحل تسویه حساب و واحدهای مربوط را می توانید در گلستان پس از طی مراحل 1 الی 3 مشاهده نمایید.

راهنمای استفاده از نرم افزار adobe connect برای جلسات دفاع (1400/12/9)

لازم هست دانشجویان محترم با استفاده از این راهنما حتما قبل از شروع جلسه نرم افزار را نصب و تنظیمات آن را نجام دهند و سپس بصورت آزمایشی وارد محیط جلسه شده و صدا را با نماینده محترم تحصیلات تکمیلی چک نمایند. در صورت بروز هرگونه مشکل با داخلی 2379 آقای کربلایی تماس بگیرید.

اطلاعیه اخرین فرصت دفاع از پایان نامه در نیمسال 4001 (1400/10/22)

اطلاعیه اخرین فرصت دفاع از پایان نامه

فرم درخواست استاد راهنما و مشاور خارج از دانشگاه (1400/10/22)

فرم درخواست استاد راهنما و مشاور خارج از دانشگاه

شماره تلفن های ضروری جهت تسویه حساب (1399/12/4)

شماره تلفن های ضروری جهت تسویه حساب

فرایند دریافت مدرک تحصیلی از طریق پست (1399/12/4)

فرایند دریافت مدرک تحصیلی از طریق پست

ایین نامه تحصیلات تکمیلی مقاطع ارشد (1396/7/19)

ایین نامه تحصیلات تکمیلی مقاطع ارشد ورودیهای 1394 به بعد

فرم و راهنمای خروج از کشور (1396/6/19)

فرم و راهنمای خروج از کشور

فرمهای پیشنهاد پایان نامه (1395/8/4)

فرمهای پیشنهاد پایان نامه

چارت مهندسی صنایع (1394/11/10)

چارت مهندسی صنایع

فلوچارت دفاع از پایان نامه (1394/3/31)

فلوچارت دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد

فرمهای مورد نیاز کاراموزی (1393/12/19)

فرمهای مورد نیاز کاراموزی

راهنمای درخواست کاراموزی (1393/12/19)

راهنمای درخواست کاراموزی

درخواست اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت الکترونیکی (1393/12/19)

درخواست اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت الکترونیکی

فرم انتخاب استاد راهنما و مشاور(فرم 1و 2) (1393/12/19)

مختص دانشجویان ارشد پژوهش محور (فرم انتخاب استاد راهنما و مشاور)(فرم 1و 2)

فرآیند حذف ترم (1393/12/12)

فرآیند حذف ترم

فرم درخواست تغیر رشته داخلی (1393/12/12)

فرم درخواست تغیر رشته داخلی

نگارش کاراموزی (1393/12/12)

نگارش کاراموزی

فرم حذف تک درس (1393/12/12)

فرم حذف تک درس

فرم انتقال وتغییر رشته به سایردانشگاهها (1393/12/12)

فرم انتقال وتغییر رشته به سایردانشگاهها

فرآینددرخواست مرخصی تحصیلی (1393/12/12)

فرآینددرخواست مرخصی تحصیلی

فرآیند ثبت نام دانشجویان و صدور کارت دانشجویی (1393/12/12)

فرآیند ثبت نام دانشجویان و صدور کارت دانشجویی

فرآیند تغییر رشته و گرایش داخل دانشگاه (1393/12/12)

فرآیند تغییر رشته و گرایش داخل دانشگاه

فرآیند انتقال دائم توام با تغییر رشته (1393/12/12)

فرآیند انتقال دائم توام با تغییر رشته

فرآیند اجرای مهمانی و انتقال خارج از دانشگاه (1393/12/12)

فرآیند اجرای مهمانی و انتقال خارج از دانشگاه

شیوه نامه ثبت نمره درس پروژه (1393/12/12)

شیوه نامه ثبت نمره درس پروژه

راهنمای درخواست تغییر رشته داخلی (1393/12/12)

راهنمای درخواست تغییر رشته داخلی

راهنمای تقاضای انتقال به صورت مهمان در سیستم گلستان (1393/12/12)

راهنمای تقاضای انتقال به صورت مهمان در سیستم گلستان

تعيين سقف بهره مندي دانشجويان روزانه از آموزش رايگان در مقاطع مختلف تحصيلي (1393/12/12)

تعيين سقف بهره مندي دانشجويان روزانه از آموزش رايگان در مقاطع مختلف تحصيلي

آیین نامه استعداد درخشان (1393/12/12)

آیین نامه استعداد درخشان

آیین نامه مهمانی (1393/12/12)

آیین نامه مهمانی