فرآیند درخواست مرخصی تحصیلی (1401/9/27)

فرآیند درخواست مرخصی تحصیلی

فرآیند دریافت مدرک تحصیلی از طریق پست (1401/9/27)

فرآیند دریافت مدرک تحصیلی از طریق پست

فرآیند حذف ترم- مقطع کارشناسی (1401/9/26)

فرایند حذف ترم

فرآیند درخواست فارغ التخصیلی (1399/12/6)

دانشجویانی که فارغ التحصیل گردیده اند درخواست فارغ التحصیلی را از مسیر پیشخوان/ درخواست فارغ التحصیلی ثبت و پس از ثبت با زدن تیک سبز در سطر ایجاد شده ارسال دارند. -درخواست پس از ثبت و زدن تیک سبز برای استاد راهنمای دوره ارسال می گردد. -مسیر تایید فارغ التحصیلی استاد راهنما/آموزش/مدیر گروه/رییس دانشکده/ ادراه کل خدمات آموزشی(دانشجویان کارشناسی) و مدیریت تحصیلات تکمیلی(دانشجویان کارشناسی ارشد) -گردش درخواست را در سیستم بررسی نمایید تا در صورت عدم تایید توسط هر یک از مسئولان بتوانید اقدام اصلاحی را انجام دهید.

راهنمای تسویه حساب دانشجویان کارشناسی (1399/12/6)

-دانشجویان کارشناسی پس از اعمال فارغ التحصیلی در سیستم گلستان / اطلاعات جامع جهت باز شدن تسویه حساب با آموزش تمای حاصل نمایند. سایر مراحل و اقدامات از لینک زیر قابل مشاهده و دسترسی است. https://golestan.shahroodut.ac.ir/help/STUDENT/Tasvyeh-Hesab-Daneshjo.pdf تلفن ها: https://shahroodut.ac.ir/fa/news/files/phonenumber.html

فرآیند اخذ درس معرفی به استاد (1399/12/4)

فرآیند اخذ درس معرفی به استاد

فرآیند تسویه حساب دانشجویان کارشناسی (1399/12/4)

فرآیند تسویه حساب دانشجویان کارشناسی