آخرین بروزرسانی: 1400/9/3

شماره تماس مستقیم دانشکده : 32390254

جهت ارتباط با کارشناسان دانشکده ابتدا با یکی از خطوط تلفن دانشگاه به شماره های 9-02332392204 تماس گرفته و داخلی موردنظر را شماره گیری کنید :

شماره داخلی کارشناس آموزش (آقای جلالی) : 2383

شماره داخلی مسئول دفتر و کارشناس دانشکده (خانم عباسی) : 2386