آخرین بروزرسانی: 1401/11/9

شماره تماس مستقیم دانشکده : 32390254

جهت ارتباط با مدیران گروه و کارشناسان دانشکده ابتدا با یکی از خطوط تلفن دانشگاه به شماره های 9-02332392204 تماس گرفته و داخلی موردنظر را شماره گیری کنید :

شماره داخلی مدیر گروه صنایع و مدیریت : 2384

شماره داخلی مدیر گروه حسابداری و اقتصاد: 2381

شماره داخلی کارشناس آموزش (آقای جلالی) : 2383

شماره داخلی مسئول دفتر و کارشناس دانشکده (خانم عباسی) : 2386

 

99