تمدید سنوات نیمسال 5 به بعد دانشجویان کارشناسی ارشد (1402/4/21)

جهت تمدید سنوات نیمسال 5 به بعد دانشجویان لازم است از طریق سیستم گلستان پیشخوان خدمت اقدام نمایند. فایل راهنما در این خصوص تهیه و پیوست خبر گردیده است لذا ضمن دعوت مشمولین به مطالعه این راهنما خواهشمند است درخواست ها را دقیقا مطابق راهنما ثبت و تیک سبز✅ را بفشارید. نکته مهم: جهت مراجعه به کمیسیون دانشجویان ارشد نیمسال های 7 و بالاتر لازم است بعد از دریافت تایید رییس دانشکده ضمن اخذ پرینت همین درخواست (گزارش ۲۳۹۶) فایل را جهت کمیسیون ارایه دهند

فرآیند دریافت مدرک تحصیلی از طریق پست (1401/9/27)

فرآیند دریافت مدرک تحصیلی از طریق پست

فرایند انجام درخواست دفاع پایان نامه (1400/9/3)

فرایند انجام درخواست دفاع پایان نامه

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پایان نامه (1400/9/3)

راهنماي درخواست اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت الکترونیکی

درخواست خوابگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي (1399/12/6)

پيرو نامه شماره 433089 در خصوص درخواست خوابگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي، به استحضار ميرساند با پيگيري انجام شده روند درخواست دانشجويان از طريق پيشخوان خدمت در سامانه گلستان ميسر گرديد و دانشجويان مي توانند از اين طريق درخواست خود را ثبت و تأييدهاي استاد راهنما و رئيس دانشكده و سپس ارسال براي مديريت دانشجويي از همين طريق انجام خواهد گرفت. لذا خواهشمند است فايل راهنماي پيوست را مطالعه نمایید.

فرآیند درخواست فارغ التخصیلی (1399/12/6)

دانشجویانی که فارغ التحصیل گردیده اند درخواست فارغ التحصیلی را از مسیر پیشخوان/ درخواست فارغ التحصیلی ثبت و پس از ثبت با زدن تیک سبز در سطر ایجاد شده ارسال دارند. -درخواست پس از ثبت و زدن تیک سبز برای استاد راهنمای دوره ارسال می گردد. -مسیر تایید فارغ التحصیلی استاد راهنما/آموزش/مدیر گروه/رییس دانشکده/ ادراه کل خدمات آموزشی(دانشجویان کارشناسی) و مدیریت تحصیلات تکمیلی(دانشجویان کارشناسی ارشد) -گردش درخواست را در سیستم بررسی نمایید تا در صورت عدم تایید توسط هر یک از مسئولان بتوانید اقدام اصلاحی را انجام دهید.

راهنمای تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد (1399/12/6)

1- دریافت صورتجلسه دفاع از پایان نامه 2- چاپ پایان نامه در تعداد لازم با ارسال فایل پایان نامه و صورت جلسه به انتشارات(09386982868 آقای رجبعلیان) 3- تحویل پایان نامه چاپ شده به دفتر دانشکده و ممهور شدن به مهر دانشکده 4- مراجعه(تماس) با آموزش دانشکده و باز شدن تسویه 5- تماس یا مراجعه به سایر بخشها جهت تسویه حساب راهنمای زیر https://golestan.shahroodut.ac.ir/help/STUDENT/Tasvyeh-Hesab-Daneshjo.pdf تلفن ها: https://shahroodut.ac.ir/fa/news/files/phonenumber.html