مدیریت

گروه حسابداری و مدیریت با توجه به وجود پتانسیل های لازم برای راه اندازی رشته های مدیریت در سال تحصیلی 84 نیز در رشته مدیریت صنعتی (کارشناسی) و مدیریت اجرایی MBA( کارشناسی ارشد)برای پاسخگویی به یکی از جدی ترین نیازهای جامعه اسلامی درخصوص تربیت مدیران لایق و کارآمد اقدام به پذیرش دانشجو نمود ه است.

عنوان توضیحات مقطع
مدیریت (ام بی ای) کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی کارشناسی
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمل کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار گرایش مالی کارشناسی ارشد
مديريت كسب و كار گرايش عمليات کارشناسی ارشد
کسب و کار رفتار و منابع انسانی کارشناسی ارشد
مدیریت مالی کارشناسی