امین روشندل کاهو

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتری ژئوفیزیک لرزه‌شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران - موسسه ژئوفیزیک
زمینه ها و علایق پژوهشی: کاربردهای روش‌های زمان – فرکانس در پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌شناسی -نشانگرهای لرزه‌ای و کاربردهای آن‌ها در تعبیر و تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی
عضویت در مجامع علمی: SPE - EAGE - SEG - انجمن ژئوفیزیک ایران - انجمن ژئومکانیک نفت
افتخارات علمی و اختراعات: رتبه اول در میان دانشجویان فارغ التحصیل رشته اکتشاف معدن ورودی سال 77 دانشگاه بیرجند- پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1394
شرح مختصر (درباره):
دکتر امین روشندل کاهو در سال 1381 کارشناسی خود را در رشته مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه بیرجند اخذ نمود و بلافاصله در رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل شد. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در سال 1384، همان سال در آزمون دکترای رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی شرکت و پس از قبولی دوره دکترای خویش را در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شروع نمود و در سال 1388 با درجه عالی از دوره دکتری فارغ التحصیل شد. ایشان از سال 1389 در دانشگاه صنعتی شاهرود مشول به کار شد.

تلفن تماس: 32392204-023
تلفن داخلی: 2526

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 55
محسن طلایی منش (1398)، "طراحی و ساخت سنسور ژئوفون سه مولفه ای آموزنده با فرکانس طبیعی 10 هرتز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، محمد رداد[استاد/ اساتید راهنما]،
علی غلام زاده (1398)، "تضعیف نوفه تصادفی در داده‌های لرزه بازتابی با استفاده از تخمین تجربی مرتبه پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، محمد رداد[استاد/ اساتید راهنما]،
زینب دادجو (1397)، "کاربرد تبدیل موجک و مشتق افقی بهبودیافته در تفسیر آنومالی های گرانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید آقاجانی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود شیرازی (1397)، "کاربرد روش تبدیل موجک تجربی (EWT) در تفسیر داده های لرزه ای بازتابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، یانگ کانگ چن[استاد/ اساتید راهنما]،
سید سعید پیشوا (1397)، "تضعیف نوفه تصادفی داده‌های لرزه‌ای بازتابی با استفاده از تبدیل شیرلت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، محمد رداد[استاد/ اساتید مشاور]
فرناز سلطانی (1397)، "تهیه مدل چینه نگاری غرب دشت آبادان با استفاده از داده‌های لرزه ای بازتابی سه بعدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد سلیمانی منفرد، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، احمد مرتضوی[استاد/ اساتید مشاور]
کاظم سعیدی (1396)، "تفسیر چینه‌نگاری سکانسی با استفاده از دسته بندی نشانگرهای لرزه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر صالح نژاد (1396)، "مدل‌سازی عددی انتشار موج در توده سنگ درزه دار و مقایسه با روش‌های تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه[استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی رضائی (1396)، "بررسی امکان کاهش خطای مکانی در کوچ زمانی با افزایش قدرت تفکیک در مدل سرعت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد/ اساتید راهنما]،
پدرام ابراهیمی (1395)، "کاربرد روش آدابوست در تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا فلاحی زاده (1395)، "شناسایی شکستگی‌ها از نگارهای تصویری به روش الگوریتم سوبل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی علیزاده (1395)، "استفاده از روش کوادرتیک در مدل سازی دو بعدی داده های گرانی به منظور ارائه یک مدل بهبود یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد امیر نظری سیاه سر (1394)، "کاهش نوفه در داده های لرزه ای مبتنی بر تلفیق روش های آماری و تبدیل های زمان فرکانس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مروی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
صالح ابراهیمی (1394)، "افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت با استفاده از ضرایب وزنی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد شکفته زوارم (1394)، "به‌کارگیری فیلتر انتشار جهت تضعیف نوفه تصادفی در داده‌های لرزه‌ای بازتابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، هادی گرایلو[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان نظری ولاشانی (1394)، "تهیه مدل سرعت در داده های لرزه ای پیچیده به روش توموگرافی شبکه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد سلیمانی منفرد، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]،
مهین محمدزاده (1394)، "تعیین شکل اجسام آنومال با استفاده از آنومالی‌های گرانی به روش شبکه عصبی مصنوعی وتخمین عمق آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید آقاجانی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه خجسته (1393)، "معرفی تبدیل زمان – زمان و کاربرد آن در فیلتر کردن داده‌های لرزه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی غلامی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه اعظم پور (1393)، "استفاده از نشانگر لرزه‌ای سوبل در تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا حیدریان[استاد/ اساتید مشاور]
احمد مرادي (1392)، "جداسازی بی هنجاری های میدان پتانسیل با استفاده از تجزیه مد تجربی (EMD)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید مشاور]
فرهاد ملائی (1392)، "ارتقاء قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تبدیل موجک گسسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]، علی رضا گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
فرهاد ملائی (1392)، "ارﺗﻘﺎء ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
ميثم زارعي (1391)، "شناسایی مخازن کربناته با استفاده از تبدیلهای زمان- فرکانس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، حمید رضا سیاهکوهی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی صادقی (1391)، "بهبود تفسیر داده های لرزه ای با استفاده از تلفیق روش‌های آنالیز مولفه اصلی و تجزیه طیفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، حمیدرضا سیاهکوهی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا حیدریان[استاد/ اساتید مشاور]
آزیتا نیکو (1391)، "کاربرد توزیع زمان-فرکانس با تداخل کاهش یافته در مطالعه داده های لرزه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور، حامد سعادت نیا[استاد/ اساتید مشاور]
مهدي رستگارنيا (1391)، "برآورد توزیع نشانگر زون جریان با استفاده از تلفیق داده های لرزه ای و چاه نگاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی کدخدایی[استاد/ اساتید راهنما]، محسن لشکری[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه نعیمی (1390)، "تخمین توزیع تخلخل به کمک نشانگرهای لرزه ای در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو، جعفر نعیمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: لطفا برای حضور در ساعات مراجعه دانشجویی، قبلا هماهنگی نمایید.

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام. یکی از برنامه های دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک ایجاد دکترای ژئوفیزیک در تمام گرایشهای اکتشافی می باشد. اما نمی توانم از الان تاریخ دقیقی برای ۀن اعلام کنم. موفق باشید
پاسخ: سلام. منبع خاصی را نمی توانم معرقی کنم. اما از راهنمای خود نرم افزار استفاده کنید و مهمتر از همه انجام تمرین فراوان است. موفق باشید.
پاسخ: سلام
بهترین منبع برای این موضوع کتاب آقای ایلماز و کتاب آقای شریف می باشد که به عنوان منابع درسی دانشجویان لرزه ای تدریس می شوند.
موفق باشید
پاسخ: با سلام
تصحیح برونراند نرمال فقط بر روی CMP انجام می شود. برای تولید یک CMP مصنوعی باید از معادله زمان - سیر با تقریب دیکس استفاده کنید. برای این منظور یا باید کد بنویسید یا از نرم افزاری مانند GXII استفاده کنید.
موفق باشید
پاسخ: با سلام، دو درس تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی و تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی می باشد. در مورد ساعات کلاس بایستی با آقای رجبی یا طالع زاری صحبت کنید. با تشکر
پاسخ: با سلام
متاسفانه مشکل آینده کاری برای اغلب رشته ها وجود دارد که خیلی حاد نیست و انشاء الله به زودی برطرف خواهد شد. اما این را هم باید بدانید که کار و شغل برای کسی که واقعا بدنبال کار باشد وجود دارد. با این حال اگر تمایل داشتید می توانیم به صورت حضوری در این رابطه بیشتر صحبت کنیم.
با تشکر
پاسخ: سلام
نماز و روزه های شما هم مورد قبول درگاه حق تعالی
به نظرم اینگونه که شما می فرمایید باشد. ولی برای اطمینان بیشتر از معاون آموزشی دانشکده سوال بفرمایید.
با تشکر
پاسخ: با سلام
اگر کارآموزی ها در دو بازه متفاوت و به مدت لازم انجام شود، بلا مانع است. البته شرط گرفتن کارآموزی 2 را نیز باید داشته باشید. با این حال برای اطاعات بیشتر به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.
با تشکر
پاسخ: با سلام ای کاش حداقل مشکلتان را بیان می کردید که بدانم چه مشکلی دارید و همچنین سنگی که بنده در راه شما انداختم نیز بیان می کردید.انشاء الله بتوانم خواسته های منطقی و به حق دانشجویان را برآورده نمایم.از اینکه وظایف مدیران گروه را به بنده متذکر شدید، از شما متشکرم.موفق و موید باشید.
پاسخ: سلام
تعریف دروس همنیاز همانطور که از اسمش پیداست یعنی بایستی با هم اخذ شوند. اگر درس پیش نیازی نیز افتاده شود، طبق قانون از پیش نیازی به همنیازی تغییر می کند.
با تشکر
پاسخ: سلام
آدرس ایمیل بنده در صفحه شخصی بندهموجود است با این حال ایمیل بنده به شرح ذیل است:
roshandel@shahroodut.ac.ir
پاسخ: با سلام خدمت شما
نرم افزار MATLAB با فراهم آوردن امکانات فراوان می تواند در ژئویزیک و به خصوص در زمینه پردازش سیگنال های ژئوفیزیکی کمک شایانی به محقیقین ژئوفیزیک بنماید. چنانچه اطلاعات بیشتری نیاز دارید، می توانید حضوری تشریف بیاورید تا در این زمینه بیشتر صحبت کنیم.
با تشکر
پاسخ: سلام - از لطف شما سپاسگذارم. البته بایستی از زحمات دکتر عرب امیری که به حق مدیری لایق در این زمینه بودند، تشکر نمایم. من هم امیدوارم مشکلی برای هیچ دانشجویی ایجاد نشود.
زراعتی - 10/6/1392، 16:59:39)
مشاهده پاسخ
پاسخ: سلام
دانشجویان کارشناسی می توانند درس زمین شناسی ساختمانی را با دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوفیزیک انتخاب کنند.
پاسخ: سلام، شما بهتر است در این زمینه از اساتید گرایش ژئوالکتریک (آقایان دکتر کامکار و دکتر عرب امیری) سوال بفرمایید. موفق باشید.
پاسخ: سلام، لطفا گرایش خود را بگویید تا مشخص شود چه درسهایی را برای شروع بخوانید.