پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
کاظم سعیدی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد مشاور]
چکیده: چینه‌نگاری سکانسی علم بررسی ارتباط زایشی بین مجموعه واحدهای رسوبی است که در اکتشاف ذخایر هیدروکربوری جهت تعیین سنگ منشأ، سنگ مخزن و پوش سنگ به‌کار گرفته می‌شود. با تلفیق داده‌های چاه‌پیمایی با داده‌های لرزه‌ای می‌توان تفسیر دقیق‌تری از چینه‌نگاری سکانسی میدان‌های نفتی بدست آورد. از طرفی تفسیر چینه‌نگاری سکانسی بر روی مقاطع لرزه‌ای با توجه به کیفیت پایین برخی از این مقاطع یا موازی بودن افق های لرزه‌ای در آن ها، کاری زمان بر و نیاز به افرادی متخصص در این زمینه دارد. بنابراین با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری و به‌کارگیری روش های طبقه‌بندی می‌توان این معضل را برطرف نمود. برای این منظور در این پژوهش، ابتدا داده‌های لرزه‌ای و داده‌های چاه‌پیمایی در حوزه زمان توسط نقاط کنترلی و تولید ردلرزه مصنوعی تطبیق داده شده و در مرحله دوم نشانگرهای لرزه‌ای مناسب چینه‌نگاری سکانسی توسط روش انتخاب روبه جلو پی درپی شناسایی گردیدند. این نشانگرها شامل دامنه RMS، پوش دامنه و نشانگر شدت دامنه می باشند. در مرحله سوم عمق مرز سکانس‌ها توسط اطلاعات چاه تعیین و جهت آموزش، الگوریتم طبقه‌بندی K-نزدیکترین همسایه و الگوریتم آدابوست به‌کار گرفته شدند. بعد از حصول اطمینان از دقت آموزش الگوریتم‌ها، کل مقطع دوبعدی گذرنده از چاه‌ها طبقه‌بندی شد. بر طبق ماتریس‌های درهم‌ریختگی، طبقه‌بندی سکانس‌ها در مقطع دو بعدی با مقدار خطای کمی انجام شده است. در خروجی نهایی طبقه‌بندی، سه سکانس رده سوم (بر اساس داده‌های چاه) تشخیص داده شد. در نهایت توسط تحلیل چند‌نشانگری، تخلخل مؤثر با الگوریتم آدابوست طبقه‌بندی گردید و این نتیجه حاصل شد که سکانس اول دارای تخلخل مؤثر مناسبی می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چینه‌نگاری سکانسی #تحلیل چند‌نشانگری #روش SFS #K-نزدیکترین همسایه #الگوریتم آدابوست #ماتریس درهم‌ریختگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)