پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فرناز سلطانی [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، احمد مرتضوی [استاد مشاور]
چکیده: چینه نگاری سکانسی علم بررسی ارتباط زایشی بین واحدهای رسوبی است که توسط ناپیوستگی ها و سطوح هم ارز آن محدود شده اند و در اکتشاف ذخایر هیدروکربوری جهت تعیین سنگ منشأ، سنگ مخزن و پوش سنگ به کار گرفته می شود. با مطالعه دقیق رخساره ها و محیط رسوبی و وضعیت چینه نگاری سکانسی بخش محدودی از منطقه و بررسی سکانس ها در مقاطع لرزه ای می توان شناخت دقیق تر و بهتری نسبت به گسترش افق های مخزنی و منشأ نفت و گاز و بهره برداری بهینه از آن ها به دست آورد. داده های لرزه ای در مقابل داده های پراکنده چاه، رخنمون و مغزه می تواند یک نمونه برداری منظم و پیوسته از اطلاعات زیر سطحی و سکانس ها ارائه دهد. با این وجود داده های لرزه ای نسبت به دیگر داده ها در راستای قائم دارای دقت کمتری هستند، از اینرو در جایی که فاصله عمودی افق های چینه ای بیشتر از دقت عمودی لرزه ای باشد تفسیر زمین شناسی توسط داده های لرزه ای اعتبار بیشتری دارد. برای این منظور پس از مطالعه ی دقیق لیتولوژی و زمین شناسی منطقه، داده های لرزه ای در یک مقطع لرزه ای سه بعدی تفسیر شد. به این صورت که سکانس ها به صورت دستی گرفته و دست چین شدند. سپس با داده های چاه و سرسازند تطبیق داده شدند، از اینرو افق هدف تشخیص داده شد و ختم شدگی ها و پیکربندی های لرزه ای مشخص شدند و توسط آن ها تغییرات سطح آب دریا اعم از پسروی و پیشروی دریا بررسی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چینه نگاری سکانسی #داده های لرزه ای #ختم شدگی چینه ای #پیکربندی لرزه ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)