پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه آزادبخت [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]
چکیده: در کشورهایی که دارای منابع هیدروکربنی هستند چون اقتصاد آن کشور بر پایه ی این منابع می گذرد لازم است که بررسی هایی برای پیدا کردن این منابع زیر سطحی انجام شود. زیرا منابع هیدروکربنی پس از تولید شدن در سنگ منشأ در مکانی به نام سنگ مخزن تجمع می یابند و در نهایت در مکانی به نام تله ها به دام می افتند که دارای ارزش اقتصادی هستند. بنابراین باید این مکان های زیر سطحی و یا در اصل تله ها شناسایی شوند. دشت گرگان از نظر سیستم های نفتی هنوز شناخته شده نیست و در واقع یک منطقه ی بکر محسوب می شود اما در مطالعات اولیه ای که صورت گرفته است این منطقه پتانسیل هیدروکربنی را دارد که نتایج گرانی سنجی در منطقه ی مورد مطالعه فقط تله ی چینه ای را نشان داده و بیان کرده که تله ی ساختمانی در این منطقه وجود ندارد. بنابراین با تفسیری که بر روی داده ی لرزه ای دو بعدی انجام شده است سعی بر آن می باشد که تمام ساختارهایی که بر روی خطوط لرزه ای وجود دارند شناسایی و ترسیم شوند و رژیم تکتونیکی منطقه معرفی شود و همچنین با مطالعه و مدلسازی لرزه ای ابتدایی بر روی مقاطع موجود با کمک تفسیر ساختمانی و چینه ای، نوع تله های احتمالی که موجود است و ارتباطی با زمین شناسی منطقه دارد بررسی شود. که در این راه با استفاده از نشانگرهای لرزه ای مختلف ساختارهایی مانند گسل های تراستی (رژیم تکتونیکی فشارشی)، دودکش های گازی، دیاپیریسم و غیره شناسایی و تفسیر شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تفسیر داده های لرزه ای #تله های چینه ای #تله های ساختمانی #دودکش گازی #دیاپیر #داده ی لرزه ای دو بعدی #دشت گرگان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)