پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
لیلا فلاحی زاده [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد مشاور]
چکیده: درصد قابل توجهی از مخازن هیدروکربوری ایران، کربناته هستند. از مشخصه های مهم مخازن کربناته، شکستگی‌های طبیعی می‌باشند که این شکستگی‌ها نقش اساسی در مهاجرت و تولید هیدروکربور‌ها دارند. از این‌رو شناسایی شکستگی‌ها در جنبه‌های مختلف تولید و توسعه این میادین بسیار اهمیت دارد. یکی از ابزار‌های بسیار قوی برای مطالعه و شناسایی شکستگی‌ها در اطراف دیواره چاه‌ها، نمودار‌های تصویری می‌باشد. این نمودار‌ها یک شبه تصویر با تفکیک‌پذیری بالا از دیواره چاه تولید می‌کنند. نمودار‌های تصویر‌گر با تکنولوژی خاص و با بهره‌گیری از خصوصیات الکتریکی و صوتی سازند، قادرند که انواع پدیده‌های موجود در دیواره چاه از جمله شکستگی‌ها، باز و یا بسته بودن آن‌ها، گسل‌ها، لایه‌بندی‌ها ساختار‌های رسوبی و ... را مشخص سازند. هدف از این مطالعه، شناسایی شکستگی‌ها از روی داده‌های نگار FMI، در دو چاه A و B مربوط به یکی از میادین هیدروکربوری جنوب غربی ایران، می‌باشد. شکستگی‌ها در این دو چاه به دو روش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در روش اول، با تلفیق نتایج نرم‌افزار Geolog، تفسیر دستی و نمودار‌های چاه‌پیمایی، شکستگی‌های باز و بسته با دقت بالایی شناسایی و تفکیک گردیدند. در نهایت شکستگی‌ها در چاه A با مجموع 263 شکستگی باز و بسته با روند کلی شمال شرق – جنوب غرب و در چاه B با مجموع 62 شکستگی باز و بسته با روند کلی شرق – غرب شناسایی گردید و با تعیین میزان تراکم و باز‌شدگی دهانه شکستگی‌ها در هر دو چاه، زون‌های دارای بیشترین تراکم شکستگی و باز‌شدگی دهانه نیز مشخص گردید. در روش دوم، با در نظر گرفتن شکستگی‌ها در تصاویر FMI به‌عنوان یک لبه، از فیلتر سوبل که یکی از فیلتر‌های قدرتمند تشخیص لبه در پردازش تصویر می‌باشد، به‌منظور بررسی عملکرد این فیلتر بر روی تصاویر FMI استفاده گردید و مشاهده شد که تنها در تشخیص شکستگی‌های باز نتایج قابل قبولی دارد. به‌طور‌کلی می توان نتیجه گرفت که این الگوریتم، فقط زمانی که شکستگی‌ها با زمینه تصویر تباین فیزیکی بالایی دارند و یا به‌عبارت دیگر تنها زمانی که اختلاف مقاومت ویژه بین شکستگی و زمینه بالا باشد، به‌خوبی عمل می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شکستگی #نمودار تصویری FMI #نرم‌افزار Geolog #فیلتر سوبل #تراکم شکستگی #باز‌شدگی دهانه شکستگی #مخازن کربناته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)