پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سعید علی دوست [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، مینا شفیع آبادی [استاد مشاور]
چکیده: در اکتشاف، توسعه و تولید مخازن لازم است که زون‌های دارای شکستگی زیاد شناخته شوند در واقع اولین گام جهت مطالعه مخازن (به‌ویژه مخازن شکاف‌دار)، شناسایی شکستگی‌ها و سپس تخمین و آنالیز آن‌ها است. با وجود این که تقریباً تمامی مخازن هیدروکربنی به نحوی تحت‌تأثیر شکستگی‌های طبیعی قرار می‌گیرند، هنوز نقش و رفتار شکستگی‌ها در مخازن به‌خوبی شناخته نشده است، زیرا شکستگی‌ها دارای رفتارهای متفاوتی هستند که پیش‌بینی در مورد مخازن را دشوار می‌سازد. محققان از دیرباز در جستجوی ابزاری هستند که تصویری مجازی از دیواره چاه فراهم کند. در این پژوهش به کمک نمودارهای تصویری به شناسایی و تحلیل و تفسیر شکستگی‌های موجود در یکی از میادین جنوب غرب ایران پرداخته شده است. هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی شکستگی‌ها از روی داده‌های نگار FMI، است. شکستگی‌ها در دو چاه موردمطالعه بررسی شدند. در این روش، با تلفیق نتایج نرم‌افزار Geolog به‌صورت دستی، شکستگی‌های باز و بسته بادقت بالایی شناسایی و تفکیک گردیدند. در نهایت شکستگی‌ها در چاه A با مجموع 262 شکستگی باز و بسته با روند کلی شمال شرق – جنوب غرب و در چاه B با مجموع 64 شکستگی باز و بسته با روند کلی شرق – غرب شناسایی گردید و با تعیین میزان تراکم و بازشدگی شکستگی‌ها در هر دو چاه، زون‌های دارای بیشترین تراکم شکستگی و بازشدگی نیز مشخص گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: شکستگی‌ها #نگار تصویری FMI #پردازش تصویر #بازشدگی شکستگی #تراکم شکستگی #فیلترهای لبه‌یابی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)