پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مینا شفیع آبادی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد مشاور]، امین روشندل کاهو[استاد مشاور]
چکیده: مخازن موجود در خاورمیانه، از جمله مهم‌ترین مخازن شکسته شده طبیعی جهان به شمار می‌آیند که پیدایش شکستگی‌های باز و تراوا در آنها به عملکرد عواملی چون طبیعت و درجه چین‌خوردگی، گسل-خوردگی، ماهیت تنش‌های برجا و تغییر ویژگی‌هایی از سنگ همچون تخلخل، لایه‌بندی، لیتولوژی و درصد شیل و همچنین نقش اصلی در برآورد تراوایی و در نتیجه بهره‌دهی آنها دارند، لذا ارائه روشی کارآمد در تعیین میزان شکستگی ضروری است. ابزارهای تصویربرداری چاه، یکی از اولین منابع اطلاعاتی برای مطالعه مخازن شکافدار هستند، که زمین شناسان را قادر به شناسایی جزئیات قابل توجهی در زمینه وضعیت سنگ شناسی و همبستگی بین ساختار چینه ها، وضیعیت جریان آب های زیرزمینی، شناسایی شکستگی ها ،گسل ها، لایه ها و رگه های درون لایه های سنگی و همچنین تسهیل در شناسایی گدازه رانی ها برای استخراج از معادن و ارزیابی های ژئوتکنیکی می کنند، برای دستیابی به چنین اطلاعاتی، نیاز به استفاده از ابزارهای نمونه گیری چند سنسوری دارد. یکی از ابزارهای بسیار قوی برای مطالعه و شناسایی شکستگی‌ها در اطراف دیواره چاه‌ها، نگارهای تصویری FMI است. این ابزارها یک تصویر غیرمستقیم با تفکیک‌پذیری بالا از دیواره چاه تولید می‌کنند. هدف از این پژوهش، استفاده از الگوریتم لبه یابیCanny جهت شناسایی لبه منحنی های سینوسی شکستگی‌ها از روی داده‌های نگار FMI، در دو چاه A و Bمربوط به یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غربی ایران، می‌باشد. شکستگی‌ها در این دو چاه به دو روش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در روش اول، با تلفیق نتایج نرم‌افزار Geolog بصورت دستی، شکستگی‌های باز و بسته با دقت بالایی شناسایی و تفکیک گردیدند. در نهایت شکستگی‌ها در چاه A با مجموع 264 شکستگی باز و بسته با روند کلی شمال شرق – جنوب غرب و در چاه B با مجموع 60 شکستگی باز و بسته با روند کلی شرق – غرب شناسایی گردید و با تعیین میزان تراکم و بازشدگی شکستگی‌ها در هر دو چاه، زون‌های دارای بیشترین تراکم شکستگی و بازشدگی نیز مشخص گردید. در روش دوم، با در نظر گرفتن شکستگی‌ها در تصاویر FMI به عنوان یک لبه، از فیلتر Canny که یکی از فیلترهای قدرتمند تشخیص لبه در پردازش تصویر می‌باشد، به منظور بررسی عملکرد این فیلتر بر روی تصاویر FMIاستفاده گردید. جهت نشان دادن عملکرد الگوریتم Canny در شناسایی شکستگی ها از الگوریتم Sobel که یکی دیگر از الگوریتم های لبه یابی محسوب می-شود استفاده و به مقایسه این دو روش پرداخته شد. مقایسه نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از تشخیص شکستگی‌ها به کمک نرم افزار Geolog نشان می‌دهد که استفاده از الگوریتم لبه یابیCanny در تعیین شکستگی‌ها عملکرد بسیار خوبی دارد و می تواند به مفسر در جهت شناسایی شکستگی ها بر روی نگار تصویری FMIکمک فراوانی کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شکستگی‌ها #نگار تصویری FMI #تراکم شکستگی #بازشدگی شکستگی #فیلترهای لبه-یابی #فیلتر Canny #فیلترSobel .

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)