پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمود شیرازی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، یانگ کانگ چن [استاد راهنما]
چکیده: امروزه تحلیل سری‌های زمانی دارای کاربرد فراوانی در پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌ای است. با توجه به اینکه زمین به هنگام انتشار امواج لرزه‌ای رفتاری چون فیلتر پایین‌گذر دارد، موجب تغییر محتوای بسامدی امواج لرزه‌ای با زمان می‌شود. در بسیاری از کاربردهای پردازشی و تفسیری مانند واهمامیخت، تضعیف نوفه های لرزه‌ای، شناسایی مستقیم نواحی حاوی هیدروکربن، برآورد کیفی و کمی فاکتور کیفیت و تعیین انواع نشانگرهای لرزه‌ای، نمایش همزمان اطلاعات زمانی و بسامدی داده‌های لرزه‌ای ضرورت پیدا می‌کند. شیوه ‌های مرسوم نمایش سیگنال‌ها در حوزه زمان و حوزه فوریه، علی‌رغم کاربردهای گسترده‌ای که دارند، نمی توانند به طور همزمان اطلاعات زمانی و بسامدی را به صورت متمرکز نمایش دهند. با معرفی تبدیل‌های زمان-فرکانس و نمایش سیگنال‌ها در حوزه ای که همزمان اطلاعات زمانی و فرکانسی به طور متمرکز در اختیار است، پردازش سیگنال‌ها وارد مرحله جدیدی شد که کارایی آن را به مراتب افزایش داد. تبدیل‌هایی نظیر تبدیل فوریه زمان-کوتاه، توزیع ویگنر-وایل، تبدیل موجک و تبدیل S در چند دهه اخیر در زمینه های گوناگونی از علوم به خصوص لرزه شناسی که با سیگنال‌ها و پردازش آنها سروکار داشته‌اند، به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار‌گرفته‌اند. هر‌کدام از تبدیل‌های زمان-فرکانس مرسوم به دلایل گوناگون (مانند اصل‌‌عدم قطعیت هایزنبرگ، وجود جملات اضافی به دلیل اصل برهم نهی درجه 2 و مانند آن) دارای محدودیت‌ها و معایبی هستند که در بعضی موارد بر کارایی آنها اثر سوئی گذاشته است. از طرفی دیگر این تبدیل‌ها دارای نکات مثبتی نیز هستند که نمی‌توان از آنها صرف نظر کرد. لذا یافتن راه‌هایی که بتواند ضمن تضعیف نقاط ضعف تبدیل‌های زمان-فرکانس مرسوم، نقاط قوت آن‌ها را حفظ کند، انگیزه ما در این پایان نامه بود که این امر در توسعه کاربرد آنها نیز بسیار مفید خواهد بود. در این پایان نامه، تبدیل های زمان-فرکانس مرسوم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و کاستی-های هرکدام نیز ارائه گردید. در ادامه، تبدیل موجک تجربی به عنوان ابزاری جدید از تبدیل های زمان-فرکانس جهت تفسیر سیگنال های لرزه ای پیشنهاد گردید و با استفاده از آن یکی از کاربردهای تفسیری داده های لرزه ای بازتابی چون شناسایی سایه فرکانس پایین با استفاده از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از بکارگیری این تبدیل موجک، حاکی از عملکرد مثبت آن در تفسیر مقاطع لرزه ای در مقایسه با تبدیل های زمان-فرکانس مرسوم می باشد. با این وجود، عدم توانایی این روش تجزیه سیگنال در نمایش زمان-فرکانس یکسری سیگنال مصنوعی که در این پایان نامه نیز ارائه گردیده است، غیر قابل چشم پوشی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل سری های زمانی #سایه فرکانس پایین #نمایش زمان-فرکانس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)