پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
احسان آقابرار پور نقارچی [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]
چکیده: تخمین مدل سرعت دقیق، جزء چالش‌های روبروی پردازشگران لرزه‌شناسی بوده است و وجود پیچیدگی ساختاری و توپوگرافی شدید باعث سخت‌تر شدن تخمین مدل سرعت و ایجاد تصاویر لرزه‌ای بی‌کیفیت می‌شوند. از روش‌های مختلفی برای تخمین مدل سرعت استفاده می‌شود که هرکدام دارای نقاط قوت و ضعفی هستند.روش کوچ زمانی نسبت به تغییرات سرعت مقاوم است و شیب و موقعیت اهداف زمین‌شناسی را به‌خوبی مشخص نمی‌کند. روش کوچ عمقی به مدل سرعت بسیار حساس است و استفاده از مدل سرعت اشتباه باعث ایجاد مقاطعی می‌شود که مفسر را به گمراهی می‌کشاند؛ بنابراین استفاده از مدل سرعت مناسب برای کوچ عمقی دارای اهمیت بسیار است.در این پایان‌نامه از روش شباهت برای تخمین مدل سرعت استفاده گردیده است تا مدل سرعت اولیه حاصل شود. سپس با استفاده از ضریب که یک مقدار عددی است و در مدل سرعت های اولیه ضرب می شود و مدل سرعت‌های جدید حاصل می‌سازد. با استفاده از مدل سرعت‌های جدید، فرآیند کوچ عمقی کیرشهف انجام می‌گیرد. الگوریتم کیرشهف به دلیل داشتن مزایایی چون انعطاف‌پذیری در محاسبات در روش پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از ایجاد مقاطع پیش از برانبارش عمقی، آنالیز رکورد تصویر مشترک انجام می‌شود. به این صورت بررسی می شود که به ازای کدام ضریب بهترین به خط شدگی و پیوستگی وجود دارد، آن ضریب برای رکورد عمقی مشترک انتخاب می‌شود. پس از انتخاب ضرایب مناسب، ضرایب بر روی مدل سرعت اولیه اعمال می‌شود. پس از حاصل شدن مدل سرعت بروز رسانی شده، کوچ پیش از برانبارش عمقی انجام می‌شود و مقطع نهایی حاصل می‌شود.روش پیشنهادی بر روی داده مصنوعی و داده‌های صحرایی دشت گرگان و منطقه انار پیاده‌سازی شد. داده گرگان دارای توپوگرافی هموار ولی ساختار پیچیده است، ولی داده منطقه انار دارای توپوگرافی شدید و ساختاری پیچیده است که وجود لایه پرسرعت سازند گچساران، تصویرسازی لرزه‌ای را مشکل می‌سازد.در داده مصنوعی، لایه پرسرعت در نظر گرفته شد و هدف تصویرسازی زیر لایه پرسرعت بود که به خوبی محقق گردید ولی دارای اغتشاشاتی نیز است که می‌توان نتیجه ضعف الگوریتم کوچ و وجود لایه پرسرعت باشد. در داده صحرایی گرگان کیفیت مقطع نهایی افزایش داشته است که می‌توان به تغییر شیب لایه‌ها، افزایش دامنه بازتابنده‌ها و افزایش پیوستگی لایه‌ها اشاره کرد. در داده صحرایی منطقه انار که دارای توپوگرافی شدید و ساختاری پیچیده بود ، تصویر لرزه‌ای به‌دست‌آمده بر اساس روش های معمول، کاملاً بی‌کیفیت بوده و دارای نوفه زیاد است. در این تحقیق، با استفاده از روش مذکور، کیفیت مقطع نهایی تا حدی بهبود داده شد. با این حال به دلیل کیفیت بسیار پایین داده های برداشت‌شده، امکان تهیه تصویر لرزه ای با روش های نوین، بسیار دشوار می باشد. با این حال در نتیجه اعمال روش پیشنهادی بر روی داده منطقه انار، مقطع نهایی حاصل از مدل سرعت به روز رسانی شده، بهبودهای مناسبی را نشان می‌دهد و با دقیق‌تر شدن مدل سرعت، افق‌های موجود در مقطع نیز مشخص می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سرعت #آنالیز سرعت کوچ #کوچ پیش از برانبارش عمقی #ضریب #آنالیز رکورد تصویر مشترک #لایه‏های پرسرعت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)