پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
علی پهلوانلو گوجگی [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق روش نوین برانبارش سطح بازتاب مشترک با دورافت مشترک (CO CRS)، استفاده شده است که توانایی افزایش کیفیت در تصویر سازی ساختارهای زمین شناسی در مقطع دورافت مشترک را دارا می باشد. عملگر برانبارش CO CRS مانند عملگر برانبارش در سطح بازتاب مشترک با دورافت صفر (ZO CRS) بوده با این تفاوت که به جای سه پارامتر میدان موج، از پنج پارامتر استفاده می کند. عملگر برانبارش CO CRS همچنین مستقل از مدل سرعت بوده و به صورت کاملاً خودکار به کمک آنالیز همدوسی پارامترهای میدان موج به‏دست می آید. در مقایسه با روش معمول، برانبارش CO CRS از تمام حجم داده های پیش از برانبارش در روند برانبارش استفاده کرده و تنها به یک رکورد خاص (به طور مثال برانبارش CMP) محدود نمی شود. به دنبال آن، تعداد رد لرزه ی بسیار بیشتری در قیاس با روش معمول در برانبارش سهیم هستند. در کنار چندین کاربرد مهم نشانگر های میدان موج در روش CO CRS، از این نشانگر ها در ساخت مدل سرعت می توان کمک گرفت. به منظور تصویر سازی ساختارهای زمین شناسی با جزئیات بیشتر، استفاده از امواج پراش در روش CO CRS مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب عملگر جدیدی به نام برانبارش سطح پراش مشترک با دورافت مشترک (CO CDS) به‏دست می آید که در آن امواج پراش تقویت می شوند. این روش توانایی تولید تصویری با جزئیات بیشتر از ساختارهای تولید کننده پراش، بویژه ساختار های پیچیده زمین شناسی را دارا می باشد. ساختار هایی مانند گسل ها و همچنین شیب های متقاطع در این روش به بهترین شکل تصویر سازی می شوند. این روش همچنین تمایی مزایایی که برای روش CO CRS بیان شد را دارا می باشد. هر دوی این روش ها، علاوه بر روش ZO CRS و روش معمول برانبارش بر روی یک خط لرزه ای از منطقه گرگان پیاده گردید. این منطقه از نظر زمین شناسی دارای تعدادی گل فشان است و هدف از برداشت لرزه ای در این منطقه بررسی پتانسیل وجود گاز می باشد. نتایج حاصل از این دو روش جدید تمامی مزایای شمرده شده برای آنها را اثبات کرده و دید جدیدی از فهم زمین شناسی منطقه به وجود آورد. نتایج کوچ پیش از برانبارش روش سطح بازتاب مشترک در دورافت مشترک دارای نسبت سیگنال به نوفه بالا بوده، گسل ها، مرز ناپیوستگی ها و گل فشان ها به خوبی قابل مشاهده می باشند. همچنین کوچ پیش از برانبارش روش سطح پراش مشترک در دورافت مشترک به دلیل استفاده از امواج پراش توانسته است انرژی بیشتری نسبت به روش های دیگر برانبارش جمع کند. در این روش علاوه بر بهبود نسبت سیگنال به نوفه و تشخیص بهتر گسل ها، مرز ناپیوستگی ها و گل-فشان ها، بازتابنده های داخل گل فشان نیز به خوبی تصویر شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برانبارش #سطح بازتاب مشترک #سطح پراش مشترک #دورافت مشترک #تصویر سازی لرزه ای #گل فشان #گرگان.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)