پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
رضا جیریایی شراهی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، حمید‌رضا سیاه‌کوهی [استاد راهنما]
چکیده: وجود نوفه در داده‌های لرزه‌ای، پیوستگی رویداد‌های بازتابی را کاهش داده و در کارآمدی مراحل مختلف پردازش داده مانند واهمامیخت، آنالیز سرعت و مهاجرت تاثیر نامناسب دارد. نوفه‌های مختلفی در داده‌های لرزه‌ای وجود دارند. نوفه‌های تصادفی به عنوان یک از مهمترین انواع نوفه‌ در تمامی زمان‌ها و فرکانس‌ها، داده لرزه‌ای را آلوده می‌کنند. بنابراین تضعیف این نوع نوفه با روش‌های معمول همواره با مشکلاتی همراه است. بعلاوه ویژگی ناپایا بودن سیگنال‌های لرزه‌ای نیز تضعیف نوفه‌ تصادفی را مشکل‌تر می‌سازد. تا کنون روش‌های مختلفی برای تضعیف نوفه تصادفی معرفی شده‌اند که در این میان فیلتر نقطه بیشینه زمان- فرکانس به خاطر در نظر گرفتن ویژگی ناپایایی سیگنال‌های لرزه‌ای دارای مزیت‌های زیادی می‌باشد. در این روش‌ ابتدا سیگنال حاوی نوفه به یک سیگنال تحلیلی کدگذاری می‌شود و توزیع زمان- فرکانس این سیگنال تحلیلی محاسبه می‌گردد. سپس سیگنال نوفه‌زدا شده با تخمین فرکانس لحظه‌ای سیگنال کدگذاری شده از طریق انتخاب بیشینه فرکانسی توزیع زمان- فرکانس، حاصل می‌گردد. اولین گزینه برای محاسبه نمایش زمان- فرکانس، توزیع ویگنر- وایل می‌باشد. اما مشکلی در استفاده از این توزیع زمان- فرکانس وجود دارد؛ تا زمانی که فرکانس لحظه‌ای سیگنال کدگذاری شده خطی باشد، یک تابع ضربه واحد در موقعیت فرکانس لحظه‌ای توزیع زمان- فرکانس قرار می‌گیرد بنابراین فرکانس لحظه‌ای تخمین زده شده بسیار نزدیک به فرکانس لحظه‌ای واقعی می‌باشد. اما در صورتی که فرکانس لحظه‌ای سیگنال کدگذاری شده از درجه‌های بالاتر باشد، انواع دیگری از توابع با شکل دلخواه در موقعیت فرکانس لحظه‌ای توزیع زمان- فرکانس قرار می‌گیرد و در نتیجه فرکانس لحظه‌ای تخمین زده شده با فرکانس لحظه‌ای واقعی فاصله زیادی خواهد داشت. در این پایان‌نامه از توزیع شبه ویگنر- وایل که یک توزیع پنجره‌ای است، برای محاسبه نمایش زمان- فرکانس استفاده گردید. با استفاده از این توزیع می‌توان طول پنجره را به گونه‌ای انتخاب کرد که فرکانس لحظه‌ای سیگنال کدگذاری شده در طول پنجره تا حد امکان خطی باشد. طول پنجره در این حالت نقش کلیدی در کارآیی روش دارد. به این صورت که اگر یک پنجره با طول کوتاه انتخاب گردد، میزان نوفه تصادفی تضعیف شده پایین خواهد بود؛ برای تضعیف میزان بیشتری نوفه تصادفی، بایستی طول پنجره را افزایش داد. اما افزایش طول پنجره هرچند میزان تضعیف نوفه را افزایش می‌دهد اما قسمتی از رویداد‌های اصلی را نیز تضعیف می‌کند. برای تضعیف نوفه بیشتر و حفظ رویداد‌های اصلی به طور همزمان، بایستی سیگنال حاوی نوفه تا حد امکان در طول پنجره خطی باشد. آشکار است که اگر به نحوی فرکانس رویداد‌های اصلی کاهش یابد این هدف برآورده خواهد شد. البته فرکانس نوفه تصادفی نباید در این فرآیند کاهش یابد. اعمال تبدیل شیب ردلرزه شعاعی روی داده لرزه‌ای، فرکانس رویداد‌های اصلی را کاهش می‌دهد اما تعداد زیادی ردلرزه شعاعی لازم است تا از دگرنامی جلوگیری شود و یک سری بد شکلی‌هایی نیز به دلیل درونیابی صورت گرفته در انجام تبدیل، ایجاد می‌گردد. در این پایان‌نامه، یک حالت اصلاح شده از تبدیل شیب ردلرزه شعاعی معرفی گردید. روش اصلاح شده نسبت به روش معمول سرعت بالاتری دارد و همچنین درونیابی بسیار کمتری هنگام اعمال آن لازم است. در روش اصلاح شده در این پایان‌نامه، ابتدا تبدیل شیب ردلرزه شعاعی اصلاح شده روی داده لرزه‌ای ورودی اعمال می‌گردد. سپس داده‌ نوفه‌زدا شده، با اعمال فیلتر نقطه بیشینه زمان- فرکانس معمولی روی داده انتقال یافته به حوزه جدید، حاصل می‌گردد. در این روش می‌توان با استفاده از یک پنجره بلند، همزمان میزان زیادی نوفه را تضعیف نموده و رویداد‌های اصلی را نیز حفظ نمود. روش معمولی و اصلاح شده روی داده مصنوعی و واقعی اعمال گردید که مقایسه نتایج حاصل، موارد ذکر شده را تایید می‌کند. همچنین اعمال روش اصلاح شده روی داده‌ لرزه‌ای حاوی نوفه زمین‌غلت نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن پارامتر‌های مناسب این روش کارآیی خوبی نیز در تضعیف نوفه زمین‌غلت دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبدیل ردلرزه شعاعی #سیگنال ناپایا #فیلتر نقطه بیشینه زمان- فرکانس #داده لرزه‌ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)