پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حمیدرضا حسین پور [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، محمد رداد[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد مشاور]
چکیده: تحلیل دامنه برحسب دورافت یاAVO Analysis ، یکی از مهم‌ترین روش های اکتشاف منابع هیدروکربنی است که طی چند دهه اخیر توسط متخصصان حوزه اکتشاف به‌شدت موردتوجه قرارگرفته است، معادلات اساسی AVO که به بررسی تغییرات دامنه امواج لرزه‌ای در فواصل مختلف چشمه و گیرنده (دورافت) می پردازند، تقریب‌های متفاوتی از معادلات زوئپرتیس هستند. با ساخت مقاطع مختلف نشانگرهای AVO، اکتشاف محتوای سیال، تخلخل و لیتولوژی یا سنگ‌شناسی امکان‌پذیر می‌گردد. اهمیت این روش ازآنجا دوچندان می‌گردد که AVO روشی مطلوب در تفکیک و جداسازی زون‌های حاوی ماسه‌سنگ‌های آب‌دار و گازدار و به‌خصوص هیدروکربن‌های سبک می باشد. از سوی دیگر امواج یک منبع لرزه‌ای، یک سیگنال باند محدود است که از فرکانس‌های مختلف ایجادشده است. به دلیل پدیده جذب غیر الاستیک، در طی انتشار امواج لرزه‌ای در زمین، دامنه فرکانس ها دچار افت می گردند، از طرفی چون زمین مانند یک فیلتر پایین گذر عمل می‌کند، نرخ افت دامنه (انرژی) در فرکانس-های بالا نسبت به فرکانس‌های پایین، بسیار بیشتر است. ازآنجاکه آنالیز AVO نیازمند دامنه حقیقی و معتبر است، دامنه فرکانس‌های بالای تضعیف‌شده در داده‌های لرزه‌ای، تصاویری از مقاطع نشانگری AVO خواهد داد که تار و محو است، درنتیجه وضوح و کیفیت تفکیک را کاهش می دهد. به دلیل اینکه ثابت‌شده است، بیشترین آثار تغییر دامنه موج لرزه‌ای در برابر دورافت در فرکانس‌های کوچک‌تر از فرکانس غالب می‌باشند، در این پایان‌نامه، با انجام تحلیل AVO بر روی مقاطع تک فرکانس در فرکانس‌های پایین و استخراج مقاطع نشانگری از آن‌ها، برای حل مسئله مذکور تلاش شده است. بررسی‌های انجام‌شده بر روی‌داده‌های واقعی و مصنوعی و مقایسه نتایج به‌دست‌آمده از مقاطع نشانگری با تحلیل AVO متعارف مبین این بود که مقاطع نشانگری به‌دست‌آمده از تحلیل AVO نشان می دهد مقطع تک فرکانس داده لرزه‌ای در محدوده فرکانس های پایین، دارای وضوح بهتری در مقاطع نشانگری تحلیل AVO نسبت به داده با پهنای باند فرکانسی کامل می‌باشد. درنهایت، با مقایسه مقاطع نشانگری از هردو داده طبیعی و واقعی حاصل‌شده، فرکانسی در محدوده فرکانس‌های پایین به دست آمد که به‌عنوان "فرکانس طلایی" نامیده شد، چراکه مقاطع تک فرکانس آن، واضح، دقیق و باکیفیت‌ترین مقاطع نشانگری را در تحلیل AVO می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل AVO #معادلات زوئپریتس #فرکانس غالب #نشانگرهای ژئوفیزیکی #برانبارش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)