پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فاطمه اعظم پور [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]، علیرضا حیدریان [استاد مشاور]
چکیده: گسل‌ها، گنبد‌های نمکی و کانال‌های مدفون از جمله مهم‌ترین رویدادهای ساختمانی می‌باشند که شناخت و تعیین محل دقیق آن‌ها در داده‌های لرزه‌ای یک عامل مهم در توصیف مخازن هیدروکربن است. اما این رویدادها اغلب دارای بازتاب‌های ضعیفی در داده‌های لرزه‌ای بازتابی هستند و به ندرت قابل شناسایی و تفسیر می‌باشند. نشانگرهای لرزه‌ای، ابزاری هستند که اطلاعات نهفته در داده‌های لرزه‌ای را آشکار می‌نمایند. در این پایان‌نامه از نشانگر لرزه‌ای بر مبنای فیلتر سوبل برای شناسایی این رویدادها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی استفاده می‌شود. فیلتر سوبل به طور معمول جهت تشخیص لبه در مباحث پردازش تصویر استفاده می‌شود. این فیلتر به تغییرات دامنه حساس می‌باشد و از تقریب مشتق برای یافتن لبه‌ها استفاده می‌کند و نقاطی را که گرادیان در آن‌ها حداکثر است به‌عنوان لبه در نظر می‌گیرد. در نتیجه مرزها و ناپیوستگی‌ها را به‌عنوان نواحی با دامنه بالا برجسته می‌کند. برای بهبود نتایج تشخیص لبه در داده‌های لرزه‌ای، عملگرهای سوبل در ابعاد مختلف را می‌توان در راستای شیب رویدادهای بازتابی اعمال نمود. محاسبه تغییرات شیب در یک داده لرزه‌ای می‌تواند نتایج را در شناسایی مرزها بهبود دهد. بنابراین در روش مورد استفاده قبل از محاسبه سوبل، شیب ساختاری با استفاده از یافتن بیشینه همبستگی دو ردلرزه مجاور در یک پنجره محلی تخمین زده می‌شود. در نتیجه مقادیر دامنه از داده لرزه‌ای به موازات شیب استخراج می‌شوند و در نتیجه گسل‌ها و مرزها در امتداد شیب شناسایی می‌گردند. روش جدیدی که در این پایان‌نامه در شناسایی مرزهای گنبد نمکی مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از روش متوازن‌سازی بر پایه تبدیل هیلبرت می‌باشد. متوازن‌سازی به نمایش بهتر مرزها به‌خصوص مرزهای ناشی از تغییرات کم دامنه کمک زیادی می‌نماید. در این پایان‌نامه نشانگر لرزه‌ای سوبل در حالت متداول و متوازن و با احتساب شیب بر روی مقاطع لرزه‌ای مصنوعی و واقعی اعمال شده است. نتایج به‌دست آمده عملکرد مناسب روش را برای شناسایی رویدادهای لرزه‌ای بازتابی نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#: نشانگر لرزه‌ای #فیلتر سوبل #تشخیص لبه #تفسیر داده‌های لرزه‎‌ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)