پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فرهاد ملائی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، علی رضا گودرزی [استاد مشاور]
چکیده: روش‌های لرزه‌ای بازتابی یکی از روش‌های مطالعه ساختارهای زیرسطحی به منظور اکتشاف هیدروکربن است. پردازش داده‌های لرزه‌ای یکی از مهم‌ترین مراحل استخراج اطلاعات مورد نیاز در اکتشاف منابع هیدروکربوری است. تاکنون روش‌های مختلفی برای افزایش و بهبود قدرت تفکیک زمانی داده‌های لرزه‌ای ارائه شده‌اند. روش‌های وارون‌سازی که از طریق نگاشت داده‌های لرزه‌ای به اسپایک، قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای را افزایش می‌دهند. روش دیگر روش چرخش طیفی ، برای افزایش قدرت تفکیک و گسترش پهنای باند فرکانسی داده‌های لرزه‌ای معرفی شده است. یکی دیگر از مراحل افزایش قدرت تفکیک که بصورت متداول در داده‌های لرزه‌ای انجام می‌شود، واهمامیخت پاسخ ضربه واحد می‌باشد. در عمل، موجک چشمه لرزه‌ای به دلیل اثر لایه‌های زیر سطحی و میرایی موجک چشمه لرزه‌ای به صورت تابعی از زمان هم در راستای قائم و هم در جهت جانبی تغییر می‌کند. همچنین تخمین موجک با فرض سفید بودن طیف سری بازتاب زمین، ابهاماتی را در زمینه تخمین مشخصات مخزن ایجاد می‌کند. بنابراین ایجاد روشی که بتواند با در نظر گرفتن ناپایا بودن موجک چشمه و تخمین لحظه‌ای آن و اثرات زیر سطحی، پهنای باند فرکانسی داده‌های لرزه‌ای را افزایش داده و قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای را بالا ببرد، اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. روشی که در این پایان نامه استفاده می‌شود، استفاده از تبدیل موجک و براساس برونیابی بر پایه تبدیل هیلبرت است، بدین گونه که پوش هیلبرت ردلرزه ورودی محاسبه می‌شود و این پوش با یک پنجرۀ هموار کنندۀ مثلثی همامیخت می‌شود. ردلرزه ورودی به پوش های هموار شده تقسیم می‌شود و نهایتا با یک نرمالایز می گردند. از روی این پوش مقادیر جایگزینی که صفر هستند تخمین زده شده و در مکان مد نظر، قرار می‌گیرد. و در نهایت همه این ضرایب با وارون تبدیل موجک گسسته، باز گردانده می‌شوند. این الگوریتم باعث افزایش قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای می‌گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قدرت تفکیک #داده‌های لرزه‌ای #موجک گسسته #

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)