پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
احسان نظری ولاشانی [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]
چکیده: تهیه تصاویر لرزه ای نیازمند مدل سرعت لرزه ای دقیق است اما به علت اختلاف سرعت بالا در مناطق با ساختار پیچیده، تشکیل بازتابنده های لرزه ای امری مشکل است. به همین دلیل عموماً تهیه مدل سرعت انتشار موج در داخل زمین فرایندی بسیار پیچیده است. یکی از روش های تهیه مدل سرعت در اینگونه داده ها، استفاده از توموگرافی لایه ای یا شبکه ای است. توموگرافی روشی است که برای ارزیابی تطابق مدل سرعت تهیه شده با داده های لرزه ای برای رسیدن به کیفیت بالا تر مدل سرعت استفاده می گردد. این روش به دلیل تکراری بودن مراحل به روز رسانی، دارای دقت بالایی است. دیگر مزیت این روش، بکارگیری در ساختار های دارای ناهمگونی است. استفاده از روش توموگرافی در داده های لرزه ای مخصوصاً در نواحی نا همگن، باعث افزایش قدرت تفکیک میان لایه ها و همچنین کاهش خطای عمق می گردد. در این تحقیق سعی بر بهبود مدل سرعت تهیه شده با استفاده از روش توموگرافی شبکه ای با تکیه بر روش لایه ای در ساختار های دارای نا همگونی گردیده است. بدین صورت که با بهره گیری از روش توموگرافی شبکه ای مبتنی بر توموگرافی لایه ای، مقطع عمقی پس از بر انبارش بهینه شده ای حاصل گردیده که دارای محاسن بسیاری در مقایسه با روش-های دیگر عمقی قبل از به روز رسانی می باشد و باعث بهبود کیفیت مقطع حاصله گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی لرزه ای #مدل سرعت ساختار های پیچیده #توموگرافی لایه ای #توموگرافی شبکه ای #توموگرافی ترکیبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)