پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مصطفی وحیدهاشمی [پدیدآور اصلی]، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، هاشم شاهسونی [استاد مشاور]
چکیده: برای تبدیل داده‌های لرزه‌ای بازتابی به یک تصویر ساختاری از زیر سطح زمین، از کوچ لرزه‌ای عمقی استفاده می‌شود. دقت تصویر حاصل از کوچ لرزه‌ای به شدت به مدل سرعت لرزه‌ای که بیانگر نحوه توزیع سرعت در زیر سطح زمین است، بستگی دارد. طی سال‌ها روش‌های مختلفی برای تهیه چنین مدل سرعتی توسط افراد مختلف ارائه شده است. یکی از پرکاربردترین این روش‌ها، روش توموگرافی بازتابی است. هر کدام از این روش‌ها دارای مزایا و معایبی هستند که از معایب روش توموگرافی، نحوه تهیه داده‌های ورودی در آن است. برای تهیه داده‌های ورودی در روش توموگرافی، باید رخدادهای بازتابی در داده‌های پیش از برانبارش، به منظور استخراج اطلاعات زمان‌سیر، دستچین شوند. این فرایند به دلیل پایین بودن نسبت سیگنال به نوفه و تعداد زیاد ردلرزه‌ها در داده‌های پیش از برانبارش، امری دشوار و زمان بر است. روش توموگرافی همانند اکثر روش‌های تهیه مدل سرعت کوچ، مبتنی بر تکرار می‌باشد. یعنی با استفاده از یک مدل اولیه، سعی می‌شود اطلاعات زمان‌سیر ورودی، مدل ‌سازی شوند؛ سپس با کمینه‌ سازی اختلاف مقادیر مدل سازی شده و مقادیر اندازه‌گیری شده، طی هر تکرار، مدل سرعت اولیه بهبود می‌یابد تا جایی‌که این اختلاف به کمتر از یک حد مشخص برسد. در این پایان نامه، از یک روش جدید توموگرافی، معروف به توموگرافی نقطه فرود موج عمود (دوونک ، 2004) برای تهیه مدل سرعت کوچ استفاده شده است. روش مذکور از اطلاعات زمان‌سیر به شکل یک سری نشانگرها به نام نشانگرهای جنبشی میدان موج برای تهیه مدل سرعت، استفاده می‌کند. این نشانگرها به صورت خودکار از محصولات جانبی فرایند برانبارش سطح بازتاب مشترک، استخراج می‌شوند. استخراج خودکار این نشانگرها، که حاوی اطلاعات زمان‌سیر هستند، یکی از بزرگترین مزیت‌های این روش نسبت به سایر روش‌های توموگرافی می‌باشد. با این حال، هنگام استخراج خودکار نشانگرها، بازتاب‌های چندگانه نیز مورد برداشت قرار می‌گیرند که این امر موجب وارد شدن داده‌های نا معتبر به فرایند توموگرافی می‌شود. بنابراین، در این پایان نامه، با اصلاح برنامه رایانه‌ای استخراج نشانگرها، این نقیصه بر طرف گردیده است. همان طور که گفته شد، برای شروع روش NIP توموگرافی به یک مدل سرعت اولیه نیاز است؛ در روش ارائه شده توسط دوونک (2004) فرض شده است که سرعت لحظه‌ای با عمق به صورت خطی افزایش می‌یابد. در این پایان نامه قصد داریم، انواع مختلف روابطی که نحوه‌ی تغییرات سرعت با عمق را نشان می‌دهند، به عنوان مدل سرعت اولیه در روش NIP توموگرافی استفاده کرده و اثر هر یک را روی مدل سرعت نهایی بررسی کنیم. در نهایت، برای آزمایش مدل‌های سرعت، کوچ لرزه‌ای پیش و پس از برانبارش، با استفاده از این مدل‌ها، روی داده‌های لرزه‌ای واقعی اعمال خواهد شد. سپس با مقایسه این مقاطع کوچ، و انتخاب بهترین آنها، بهترین روش برای تهیه مدل سرعت اولیه، معرفی خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهبود کیفیت #کوچ لرزه‌ای #سرعت لرزه‌ای #توموگرافی #نقطه فرود نرمال
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)