پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
صادق آبرومندفر [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]
چکیده: به منظور بررسی وضعیت لایه های زمین، تعیین عمق سنگ کف اقدام به برداشت، پردازش و تفسیر داده های لرزه نگاری شکست مرزی شده است. در این مطالعه داده هایی که از روش لرزه نگاری شکست مرزی در منطقه ده ملا بدست آمد را با نرم افزار seisimager که توسط شرکت geometrics تولید شده است. مورد پردازش قرار داده که بتوانیم دید کلی از ساختارهای زیر سطحی منطقه بدست آورد. از برنامه pickwin برای استخراج اولین زمان رسید ها از plotrefa برای مدل سازی داده ها و محاسبه ی مقاطع سرعت و دنبال کردن پرتو استفاده می شود. ابتدا پیش پردازش های معمول بر رویداده ها انجام گرفت و نمودارهای زمان فاصله برای هر پروفیل به شکل جداگانه ترسیم گردید. در ادامه این نمودارها به روش توموگرافی لرزه ای پردازش و با توجه به روش ردیابی پرتو خطای rms پروفیل های 1 تا 6 نشان می دهد که انطباق خوبی بین نتایج مدل سازی و زمین شناسی در تمام پروفیل ها وجود دارد. در انتها با توجه به سرعت های موج فشاری و برشی تعدادی از پارامترهای مهندسی مانند گرادیان چگال، شاخص تراکم، نسبت تنش و شاخص مواد، محاسبه شده اند. مقادیر سرعت و پارامترهای مهندسی، نشان می-دهند ناحیه مطالعاتی به دو زون تقسیم می شود. زون اول قسمت شمالی، و نیمه غربی خاک با کیفیت پایین تر نشان داده می شود. و زون دوم در نیمه جنوبی و شرقی و مرکزی ناحیه مطالعاتی واقع شده که خاک با کیفیت بهتری شناخته می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لرزه نگاری انکساری #توموگرافی لرزه ای #پارامترهای مهندسی #مدل عمق سرعت #موج فشاری (p) و برشی (s)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)