پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محسن طلایی منش [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، محمد رداد[استاد راهنما]
چکیده: امروزه نقش تجهیزات کمک آموزشی در افزایش کیفیت آموزش بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق طراحی و ساخت یک ژئوفون لرزه ای آموزنده جهت انتقال مفاهیم پایه انتشار امواج لرزه ای ارائه می گردد. ژئوفون گیرنده امواج لرزه ای با اهداف مختلف اکتشافی و مطالعاتی می باشد. کاربرد اصلی آنها استفاده در اکتشاف منابع و مخازن هیدروکربوری و همچنین استفاده در لرزه نگاری مهندسی جهت شناسایی زیرسطحی ساختگاه سازه های حساس مانند سدها، نیروگاه ها، پل ها و نظایر آنها است. در این پژوهش به بیان اجزاء سازنده یک ژئوفون لرزه ای شامل آهن ربا، سیم پیچ، فنر و مقاومت شانت پرداخته شده و مراحل طراحی و ساخت آن بررسی می گردد. دانشجویان می توانند با مشاهده عینی اصول کارکرد ژئوفون ها و اجزاء مختلف آنها مفاهیم مختلف انتشار امواج لرزه ای را فرا بگیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ژئوفون لرزه ای #آموزنده #طراحی و ساخت

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)