پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
مهدی جوهر زاده [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، محسن طالب زاده [استاد مشاور]
چکیده: در تدوین آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد 2800، ضوابط و مقرراتی برای طرح و اجرای ساختمانها در برابر اثرهای ناشی از زلزله در نظر گرفته شده که با رعایت این ضوابط انتظار می رود اهداف ارائه شده د راین آیین نامه تامین گردند. اما در زمینه تامین اهداف عملکردی که این استاندارد مد نظر قرار داده و وضعیت سطح عملکردی و میزان خسارتی که ساختمانها در حین وقوع زمین لرزه های مختلف ممکن است از خود بروز دهند، ابهاماتی وجود دارد..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی #طراحی بر اساس عملکرد #خطر زمین لرزه #طراحی لرزه ای
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)