محمد مهدی فاتح

استاد دانشکده مهندسی برق

دکتری کنترل (رباتیک)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه ساتهمپتون
زمینه ها و علایق پژوهشی: کنترل غیر خطی، کنتزل فازی، رباتیک و سیستمهای هوشمند
عضویت در مجامع علمی: سردبیر مجله علمی پژوهشی Journal of Intelligent Automation Systems، عضو قطب علمی سیستمهای مقاوم و هوشمند، دبیر مجله سیستم های هوشمند در مهندسی بر ق
افتخارات علمی و اختراعات: پژوهشگر برتر در سالهای 1384، 1385، 1388،1387،1386 ،1389، 1390، 1391 ،1392, 1393, 1394
شرح مختصر (درباره):
لطفا مقاله ها را در CV ببینید.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jan-20)
2826

Citations

32

h-index

68

i10-index

16

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
1864

Citations

27

h-index

62

Co-authors

68

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 94
سارا فاتح (1402)، "جبران خطای تقریب در کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]،
حمید هوشمند (1401)، "کنترل ولتاژ بازوی ربات مبتنی بر کاهش مرتبه مدل"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]،
سید امیرحسین سعادت (1400)، "کنترل گشتاور فازی تطبیقی شبیه ساز گشتاور غیرفعال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]،
حامد چنارانی (1400)، "کنترل ولتاژ مبتنی بر نظریه غیرفعال بودن در بازوهای رباتیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]،
محسن جلائیان فریمانی (1399)، "بهینه‌سازی در کنترل امپدانس ربات توانبخشی پا"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان [استاد/ اساتید مشاور]
امیر سالکی (1399)، "کنترل مستقل از مدل بازوی رباتیک با استفاده از راهبرد کنترل ولتاژ"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]،
جواد کیقبادی (1399)، "کنترل فازی تطبیقی مبتنی بر روش پسگام: مطالعه موردی برای بازوی رباتیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، Bin Xu [استاد/ اساتید مشاور]
سعید زارع (1399)، "کنترل مد لغزشی فازی امپدانس سیستم تعلیق فعال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]،
مهیار دهقان (1399)، "کنترل امپدانس نظارتی برای سیستم تعلیق فعال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]،
مژگان کفیلی (1398)، "کنترل پسگام امپدانس ربات توانبخش پایین تنه با استراتژی ولتاژ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم رسولی (1397)، "کنترل پسگام مقاوم بازوی رباتیک با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر کاردگر (1396)، "کنترل فازی نظارتی بازوی ربات با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مارال گودرزی (1396)، "طراحی کنترل فازی بازوی رباتیک بر مبنای پایداری تضمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین حاجیانی (1395)، "کنترل امپدانس تطبیقی هوشمند ربات توانبخش دست"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد علی دانش پژوه (1394)، "کنترل تعامل دینامیکی غیرخطی بازوهای ماهر رباتیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید رضا محمدی (1393)، "کنترل فازی امپدانس ربات توانبخش با راهبرد کنترل ولتاژ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ایمان حسینی (1393)، "گرفتن ایمن یک جسم با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی توسط گریپر ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هانیه اسماعیلی (1393)، "جبران سازی لغزش رخ‌داده در گرفتن اجسام توسط پنجه ی ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
جواد کیقبادی (1393)، "کنترل فازی مقاوم ربات تک چرخ الکتریکی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفی اخیانی (1393)، "کنترل فازی تطبیقی امپدانس بازوی رباتیک با رویکرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
احسان حسینی (1393)، "کنترل فازی تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب قاسمی زهان (1393)، "کنترل نیرو- امپدانس بهینه در بازوی ربات با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عصمت بابا محمدی (1392)، "کنترل سیستم های توسیع یافته خطی و پایداری آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه سلیمان نوری (1392)، " کنترل بهینه غیرخطی روی بازوی ماهر ربات هنرمند دو لینکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفی نجفی (1392)، "کنترل سرعت لغزشی- فازی موتورهای سنکرون مغناطیس دائم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نفیسه رضوانی (1392)، "تخصیص مقدار ویژه برای سیستم های ناوردای زمانی خطی با تاخیر زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی اصغر عرب (1392)، "کنترل مقاوم ربات سیار با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عاطفه سکاکی (1392)، "کنترل گسسته غیرخطی سیستم تعلیق روغنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن بیاری (1392)، "تشخیص خطا با استفاده از فیلتر کالمن بهبود یافته با منطق فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم بلوچ زاده (1391)، "کنترل بهینه تکراری بازوی ربات با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سارا فاتح (1391)، "کنترل فازی تطبیقی بازوهای ماهر رباتها با استراتژی کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
احمد حسینی (1390)، " کنترل سطح آب در مولد بخار یک نیروگاه هسته ای با روش فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
وحید قبادی بگوند (1390)، "کنترل موقعیت موتور DC با استفاده از کنترل کننده فازی تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محدثه عامریان (1390)، "کنترل فازی امپدانس سیستم تعلیق آسانسور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمیدرضا غلامی (1390)، "طراحی و شبیه سازی درایو موتورBLDC دوازده فاز "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سارا قلی پور پیچا (1390)، "کنترل مد لغزشی مرتبه کسری ربات های دولینکی آشوبگون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر علیزاده (1390)، "مدلسازی و کنترل غیر خطی مقاوم ردگیری ربات کروی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سجاد شجاع مجید آباد (1389)، "کنترل فازی مد لغزشی با شبکه های عصبی در ربات سه بازوی SCARA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید اسفیدانی (1389)، "کنترل فازی PWM ربات SCARA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید بهزاد (1389)، "شناسایی سیستم‌های مرتبه کسری در فضای حالت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آزیتا آذرفر (1388)، "کنترل فازی تطبیقی بازوی ماهرربات در فضای کار "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آرش خاتمیان فر (1387)، "کنترل سیستم جوشکاری قوس الکتریکی گاز- فلز با روش مود لغزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شهاب شهرابی فراهانی (1387)، "کنترل غیر خطی سیستم رباتیک جوش قوس الکتریکی گاز- فلز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امير كباري آذر (1387)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل غیرخطی مقاوم بر روی هلی کوپتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجید مرادی (1387)، "کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق خودرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سامان ابراهیمی بوکانی (1387)، "طراحی و شبیه سازی کنترل موتور القایی به کمک روش مد لغزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد رضا حسینی معصوم (1386)، "ملاحظه حالات تکین در کنترل ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ایمان زمانی (1386)، "بررسی پایداری سیستم های فازی تاکاگی‐ سوگنو ‐کانگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علیرضا ایزد بخش (1386)، "کنترل ربات PUMA560‎ برای حمل اجسام بر مبنای خطی سازی فیدبکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین فرهنگ فرد (1385)، "کاهش اثر خطای ژاکوبین در کنترل ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید سینا علوی (1385)، "کنترل فعال سیستم تعلیق خودرو سواری با روش کنترل فازی امپدانس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
لطفا به CV مراجعه نمایید. 1391/10/12 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهدفتر ریاستدفتر ریاستمراجعه عمومیدفتر ریاست
یک‌شنبههیات رئیسهدفتر ریاستمراجعه کارشناسیرباتیک
دوشنبهکنترل فازیجلسه گروهمراجعه ارشدمراجعه دکتری
سه‌شنبهشورای فرهنگیهیات جذبکنترل فازیرباتیک
چهارشنبهشورای فنیدفتر ریاستدفتر ریاست
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ