پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی اصغر رضایی [پدیدآور اصلی]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، یک کنترل‌کننده تطبیقی به منظور دستیابی به ردگیری و تنظیم موقعیت بازوی ربات با مفاصل انعطاف‌پذیر، طراحی می‌شود. قانون کنترل بر مبنای راهبرد کنترل ولتاژ و مستقل از مدل دینامیکی ربات بوده و هر مفصل به صورت جداگانه کنترل میشود. این طرح کنترلی در برابر عدم قطعیت‌های مدل ربات مقاوم است. طرح کنترل تطبیقی ارائه شده اولین بار بر روی بازوهای رباتیک انعطاف‌پذیر با استفاده از راهبرد کنترل ولتاژ، پیاده‌سازی می‌شود. پایداری سیستم کنترل، تحلیل و تضمین می‌شود. نتایج شبیه‌سازی کارایی موثر طرح کنترلی را نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ربات با مفاصل انعطاف‌پذیر #کنترل تطبیقی #راهبرد کنترل ولتاژ #عدم قطعیت مدل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)