پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
فاطمه طهماسبی [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]، مصطفی علامه زاده [استاد مشاور]
چکیده: روش مگنتوتلوریک یکی از روش های الکترومغناطیس با چشمه طبیعی می باشد که به منظور اکتشاف منابع معدنی، نفت و ژئوترمال استفاده می شود. اساس این روش، اندازه گیری تغییرات میدان های الکتریکی و مغناطیسی در سطح زمین می باشد که همانند بسیاری از روش های ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)