علیرضا ناظمی

استاد دانشکده علوم ریاضی

دكتراي تخصصی رياضي كاربردي، گرایش كنترل و بهينه سازي

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسي مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: كنترل بهینه، بهینه سازی غیرخطی،شبکه های عصبی، سیستم های کسری
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: پژوهشگر برتر دانشکده علوم ریاضی در سال های 92 الی 98
شرح مختصر (درباره):
آدرس: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی، صندوق پستی 316، کد پستی 3619995161، تلفن-فاکس:023-32300235، Email:nazemi20042003@gmail.com

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

کتاب کرک (1395/2/7)

کتاب برگر (1393/11/20)

کتاب از لینک زیر دانلود شود http://cld.persiangig.com/download/a62d2d8e-f07a-4d52-bb92-0f0222ede4eb/1033.pdf/dl

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 53
بهاره منتظری (1398)، " یک روش عددی کارا برای کنترل بهینه مدل تاخیریHIV"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه حسین پور (1398)، "یک طرح عددی برای مسأله آشوب و کنترل بهینه در پزشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
فائزه نهروانی (1398)، "یک روش کنترل بهینه غیر خطی تزریق انسولین برای تنظیم مقادیر قند خون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهشید حسینی (1398)، "کنترل بهینه برنامه ریزی تزریق انسولین و ورزش برای افراد دیابتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
معصومه ساکی (1398)، "مدل احتمالی چندهدفه برای انتخاب پورتفوی با هزینه معاملاتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه طالبی (1398)، "ارزش اعتبار و ارزش در معرض ریسک میانگین در تحلیل ریسک فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد/ اساتید راهنما]،
حوریه صادقی (1398)، "شبکه‌های عصبی و برنامه‌ریزی‌ خطی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
سحر محمدی (1397)، "بررسی رده‌ای از مسائل بهینه‌سازی سبد سرمایه در فضای عدم قطعیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
راضیه کی شمس وند (1397)، "بررسی رده ای از مسایل بهینه سازی سبد سهام با هزینه های معاملاتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، سید مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه محمودی (1397)، "روش های شبه طیفی برای حل معادلات انتگرال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند، علی مس فروش[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]
صفیه قاسمی صاحبی (1397)، "حل رده‌ای از مسائل کنترل بهینه کسری مبتنی بر روشی در هوش مصنوعی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
آسیه نیک سرشت (1397)، "حل رده ای از مسائل برنامه ریزی نیمه معین با استفاده از شبکه های عصبی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه حبیب لی (1396)، "روش شبه‌طیفی چبیشف برای حل مسائل کنترل بهینه کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، محمدهادی نوری اسکندری[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم عزیزپور نفری (1396)، "کمینه‌کردن ریسک با انتخاب بهینه سبد‌سهام چند‌دوره‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، سید مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید راهنما]،
الهام صادقی راد (1396)، "یک روش برنامه ریزی ریاضی برای انتخاب پرتفوی بهینه با هزینه های معامله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، سید مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید راهنما]،
راضیه تاجیک (1396)، "یک روش بهینه سازی عددی برای کنترل سیستم های آشوبناک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد سلیمانی دامنه (1396)، "ارائه مدلی برای بهینه کردن ریسک پورتفوی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]، سید مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید مشاور]
زهره جامعی (1395)، "ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اﻧﺤﺮاف ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻄﻠﻖ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد نوری (1395)، "بهینه سازی سبد سهام با استفاده از میانگین- نیم واریانس هدف با بازده‌های نامعین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم شفائی نوده (1395)، "یک مدل شبکه عصبی کارا برای حل مسائل بهینه سازی محدب نما"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
رضوان کرمی (1394)، "یک کاربرد از شبکه های عصبی برای حل مسائل کنترل بهینه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
عبدالسخی نظری (1394)، "یک کاربرد از سیستمهای دینامیکی برای حل رده ای از مسائل بهینه سازی ناهموار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
انسیه فیاضی (1394)، "حل رده ای از مسائل کنترل بهینه تاخیر زمانی با استفاده از یک مدل از شبکه عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
میلاد رضائی (1394)، "یک مدل شبکه عصبی کارا برای حل مسئله انتخاب پرتفوی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن فرخی (1394)، "یک کاربرد از عملگر تصویر و سیستمهای دینامیکی برای حل رده ای ازمسائل بهینه سازی غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
سپیده احمد زاده (1394)، "کاربرد روش تبدیل مشتق کاهشی اصلاح شده برای حل معادلات دیفرانسیل جبری-جزیی با اندیس های بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا شاهینی (1393)، "یک کاربرد شبکه عصبی برای حل رده ای از مسائل بهترین تقریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
عطیه سابقی (1393)، "یک شبکه عصبی کارا برای حل رده ای از مسائل نامساوی های وردشی مخروطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
معصومه عربشاهی مقدم (1393)، "یک مدل شبکه عصبی دوگانی برای حل رده ای از مسائل برنامه ریزی درجه دوم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
گل بهار پقه (1393)، "ک کاربرد از موجک هار برای حل ردهای از مسائل کوتاهترین مسیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرتضی نظری (1392)، "حل تشابهی معادلات انتقال حرارت از یک صفحه گرم در یک محیط متخلخل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری[استاد/ اساتید مشاور]
الهه رضایی (1392)، "یک روش هوش محاسباتی برای حل رده ای از مسائل مینیماکس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی حسینی (1392)، "حل مسأله ربات های چندانگشتی با استفاده از یک مدل شبکه عصبی بازگشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
عذرا قزلسفلی (1392)، "یک کاربرد از مدل های شبکه عصبی برای حل مساله تخصیص"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم رحمتی (1392)، "حل مسایل مقدار اولیه و مقدار مرزی با استفاده از موجک های لژاندر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]
عبدالمجید دولتی (1392)، "ارائه یک مدل شبکه عصبی برای حل مساله رگرسیون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
نرگس طهماسبی (1391)، "یک کاربرد از مدلهای شبکه های عصبی برای حل مسائل بهینه سازی سبد سرمایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی بختو (1391)، "بهینه سازی تفاضل توابع همرادیانت صعودی (ICR)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]
ندا محمودی (1391)، "یک کاربرد از روش کالوکیشن برای حل رده ای از مسائل کنترل بهینه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
آسیه سهرابی سورکی (1391)، "بررسی مسئله پوشش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه خیری نتاج (1391)، "کنترل بهینه سیستم های پارامتر توزیعی با استفاده از روش کالوکیشن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم ممبینی (1391)، "حل عددی مسئله ی کنترل زمان بهینه ی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، هادی بصیر زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
معصومه منصوری (1391)، "یک کاربرد از روش کالوکیشن برای حل مسائل کنترل بهینه تاخیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد مهدی شعبانی (1390)، "کاربردی از قضیه نمایش ریس برای حل رده ای از مسائل کنترل بهینه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعیده حسام (1390)، "حل رده ای از معادلات با مشتقات جزئی به روش تبدیل دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]، سید فرخ فروهنده[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا پارسائی تبار (1390)، "حل رده ای از معادلات دیفرانسیل معمولی به روش B-اسپلاین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه دوستی (1390)، "حل رده ای از معادلات با مشتقات جزئی با استفاده از توابع B- اسپلاین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
سمانه آذر بیک (1389)، "حل مسائل برنامه ریزی ریاضی با استفاده از شبکه های عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم خوش سیمای برگرد (1389)، "مکانیابی دایره در صفحه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
یک مدل دینامیکی کارا برای حل مسائل برنامه ریزی درجه دوم تباهیده محدب 1393/4/1 12 ماه خاتمه يافته
یک مدل دینامیکی کارا برای حل رده ای از مسائل برنامه ربزی هندسی 1391/4/18 12 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهکنترل بهینه تصادفی(ارشد)مشاوره دانشجوی ارشد و دکتریبهینه سازی غیر خطی (کارشناسی)
یک‌شنبهکنترل غیر خطی (دکتری)مشاوره دانشجوی ارشد و دکتریمشاوره دانشجوی ارشد و دکتری
دوشنبهکنترل بهینه تصادفی(ارشد)جلسه دانشکده و گروهمشاوره دانشجوی ارشد و دکتریبهینه سازی غیر خطی (کارشناسی)
سه‌شنبهکنترل غیر خطی (دکتری)مشاوره دانشجوی ارشد و دکتریمشاوره دانشجوی ارشد و دکتری
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: جهت هماهنگی برای مشاوره دانشجوی ارشد و دکتری با ایمیل اینجانب تماس بگیرید. (nazemi20042003@yahoo.com)

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام
Inverse Problems
زیر شاخه ای از مکانیک سیالات و ریاضی کاربردی است.
که در مساله یکی از پارامتر ها و جواب مساله مجهول هستند
پاسخ: با سلام. بررسی سوالات دوره های قبل آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری بهترین راهنما و منبع برای شما است. البته در کنر اونا خوتندن منابع درسی مورد نیاز حتما لازم است.
پاسخ: مقالات در زمینه شبکه های عصبی و بهینه سازی توصیه میشوند.
پاسخ: با سلام
البته این یه سوال خیلی کلی است
در مجموع من کتابهای پیام نور رو از لحاظ روان بودن خیلی میپسندم
البته کتابهای دکتر نیکوکار هم خیلی خوب است
موفق و موید باشید
پاسخ: با سلام. کتاب دکتر اللهویرانلو انتشارات دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
پاسخ: با سلام. کتابهای نظریه تقریب جکسون و واتسون انشالله تدریس میشه.
پاسخ: با سلام. ببینید پایان نامه خیلی باید کلی تر و جامع تر از سمینار باشه. شما اون چیزی که تو سمینارتون آوردید رو باید خیلی خیلی کاملتره شو تو پایان نامه تون بیارید البته به شرطی که موضوع هر دو یکی باشه.
پاسخ: با سلام. این سوال خلی کلیه. توصیه میشه یکی از کتابهای نظریه کنترل رو مطالعه کنید. موفق و پیروز باشید.
پاسخ: با سلام. واسه کنترل بهینه و حساب تغییرات به نظر من کتاب کرک بسیار مناسب و مفید است. همچنین واسه موضوع پایان نامه باید تو گوگل چند مقاله در این زمینه رو سرچ کنید.
پاسخ: با سلام. کتاب جبر ی
خطی و نظریه ماتریسها تالیف رضا موسوی
کتاب معادلات هم واسه مباحث مربوط به پایداری کتاب سیمونز پیشنهاد میشه
پاسخ: با سلام.
مجله ایرانی تحقیق در عملیات
مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی
پاسخ: سلام. بله تا حد امکان داشته باشه بهتره. به ایین نامه تدوین پایان نامه مراجعه نمایید.
پاسخ: با سلام. به طور مستقیم خیر. مگه اینکه تو کارهای تحقیقاتی و ارائه الگوریتم ها از معادلات استفاده نمایید.
پاسخ: با سلام. بله خیلی خوب و عالیه. حتی امکاه هیات علمی شدنش هم بیشتره. البته باید توجه کنید که تو بعضی دانشگاها بیشتر بعضی از دروس ریاضی مالی رو از دانشکده اقتصاد درس میدهند. یعنی شاید بعضی از دروس اونا خیلی ریاضی نباشه. توجه کنید نمیشه گرایشها رو با هم مقایسه کرد. هر گرایشی کاربرد خاص خودشو داره
پاسخ: با سلام. خواش میکنم لطف دارید. این سختگیریها مطمئن باشید که لازمه و باید باشه. امیوارم آثار اوان چند سال بعد کاملا متوجه بشید.
پاسخ: با سلام. سرفصلها بطور کامل در تابوی اعلانات دانشکده ریاضی موجود است. همه مطالبی که سر کلاس تدریس شده به اضافه مطالب نیم ترم و سوالت ترم های قبل رو بخونید.
پاسخ: با سلام. معمولا در مصاحبه ملاک اصلی این است که دانشجوی انتخابی با استاد راهنما از همه لحظ خصوصا اخلاقی متناسب باشد. البته توان علمی دانشجو نیز در این موضوع خیلی با اهمیت است. از جمله موضوع پایان نامه ارشد، مقالات علمی و نحوه پاسخ دهی به سوالات و ...
پاسخ: با سلام. هیات علمی شدن به خیلی شرایط بستگی داره. فکر نمیکنم این موضوع خیلی اهمیت داشته باشه.
پاسخ: با سلام. البته اینگونه نیست که شما میفرمایید. اینو بدونید همه همکاران تمام سعی و تلاششونو واسه موفقیت شما انجام میدن. واسه نوشتن مقاله اول باید یک سری مقدمات رو یاد بگیرید و بعد به این کار اقدام کنید. نباید یکسره از الان به سراغ نوشتن مقاله بروید. مطمئنا استاد راهنماتون بهترین و بیشترین کمکها رو به شما میکنن. لطفا به صحبت های استاد راهنماتون کاملا گوش بدید. موفق و موید باشید.
پاسخ: با سلام و تشکر از بذل محبت شما. در پناه حق موید و پیروز باشید. با احترام
پاسخ: با سلام. از لطف شما ممنون و سپاسگزارم. در پناه خداوند موفق و سلامت باشید. با احترام
پاسخ: با سلام. در مورد آنالیز محدب ما به طور کاربردی روی استفاده از شبکه های عصبی برای حل این مسائل کار میکنیم. البته از جنبه های محض کارهای بسیار زیادی روی این مسائل شده است که بنده اطلاع چندانی از اونا ندارم. فکر کنم استاد راهنماتون بهترین کمک رو میتونن بهتون بکنن. اگر مایل بودید ویتونید سری به تابلوی اعلانات اینجانب بزنید تا یک مقاله از اینجانب رو ملاحظه کنید.
پاسخ: با سلام. اینجانب توصیه به نوشتن مقاله دارم چون در پذیرش شما خیلی موثر است. نظریه بازیها بیشتر در ریاضیات کاربردی مطرح می شود. واسه کتاب میتونید یک جستجو در GOOGLE انجام دهید.
پاسخ: سلام قبولی در دکتری ریاضی کاربردی بستگی کامل به نمره شما داردالبته نمرهمصاحبه هم بسیار نقشدارد که معمولامصاحبه بر مبنای رزومه علمی شما شامل مقاله و معدل شما می باشدو نمره مصاحبه ای که از شما انجام میشودطریقه مصاحبه به این صورت استکه نمره آزمون +2برابر نمره مصاحبهتقسیم برسه میشه واسه نوشتن مقاله هم ذکر این نکته ضروریکه باید شما اول چند مقاله مطالعه نمایید سپس با راهنمای استاد راهنما و با طرح ایده های جدید بتونید کار جدید انجام دهید خوندن چند مقاله واسه شروع کاز خیلی توصیه میشه موفق پیروز باشید
پاسخ: با سلام. البته همه همکاران نهایت تلاش خودشون رو واسه پیشرفت دانشجوهاشون انجام میدن. مطمئنا استاد راهنمای شما هم با این هدف با شما کار میکنه.
در ارتباط با موضوع با توجه به گرایش شما که ریاضیات محض است من خیلی اطلاع خاصی در ارتباط با موضوعات مورد بحث ندارم و شما رو ارجاع میدم به همکاران گروه محض.
بطور کلی شما باید چند تا مقاله رو تو یه موضوع بردارید و بخونید تا ببینید که چه کار جدیدی میتونید انجام بدید. این ساختار کلی کار علمی و مقاله نویسی میباشد. البته خیلی بهتره که این کار رو با راهنمایی استاد راهنماتون انجام بدید. انشالله که موفق . پیروز باشید.
پاسخ: با سلام. در مورد روش کاهش مرتبه همانطور که گفتم بهتون، از شما خواستم خودتون مطالعه کنید و سپس اگه اشکالی داشتید از خودم سوال کنید همانطور که برخی دوستان شما این کار رو کردند و جلسه قبل امتحان آخر ساعت حدود 20 دقیقه ماندند و اشکالاتشونو در مورد این روش از من پرسیدند. اگه شما سوالی نکردید پس معلوم میشه کامل بلد بودید که سوال نکردید.در مورد شیوه تدریس هم واسه نظرتون کاملا احترام قائل هستم. بنده تمام سعی خودم رو کردم که بهترین کتاب و بهترین و سخت ترین سوالات رو واستون حل کنم. واسه این کار کتاب دکتر نیکوکار که در معتبر ترین دانشگاه های ایران تدریس میشه به اضافه کتاب خودتون رو انتخاب کردم که در ترم های قبل نتایج رضایت بخش بوده است.
در هر حال امیدوارم بتونم با سعی بیشتر نظر شما رو خیلی خیلی بیشتر جلب کنم.
بسیار ممنون که اشکالات اینجانب را یاد آوری کردید. آرزوی موفقیت کامل برای شما و همه دوستان را دارم. با احترام شایسته
پاسخ: با سلام. حل برخی مسائل آن را می توانید از حل المسائل های مختلف پیدا نماید.
پاسخ: با سلام. کتاب کرک رو واستون میفرستم. البته ترجمه فارسی کتاب هم موجود است. لطفا آدرس میلتون رو بدید.
پاسخ: با سلام. کتابهای متفاوتی واسه یادگیری متلب وجود داره که با رجوع به کتابخونه میتونید استفاده کنید. من فکر میکنم شروع از برنامه های ساده و اجرای دستی اونا کمک خیلی زیلدی به شما میکنه.
پاسخ: با سلام. هم جزوه هم کتاب هر دو لازم است. سعی کنید تا میتونید مساله حل کنید.
پاسخ: با سلام کتاب آقای مهدی مسافر
شگردهای عددی در پاسخ یابی پرسشهای مهندسی با برنامه ریزی MATLAB
پاسخ: سلام. 1- کتاب کرک که ترجمه فارسی شده است به نظر من یکی از بهترین کتاباست.
2- کتاب برگر که یه کم آسونتره و ما منبع رو اون قرار میدیم.

اینا منابع اصلی ان
پاسخ: سلام انشالله خداوند همه ما را از رفتارهای بد دور کند.
لطفا دوشنبه آینده به اتاقم مراجعه کنید. اگه بیش از 4 یا 5 جلسه غیبت نداشته باشید نمره کامل به شما داده شده است.
پاسخ: با سلام. هرگز اینگونه نیست. بهترین دوست انسان کسی است که اشکالات انسان را به او یادآور شود. در هر حال ممنون از لطفتون. انشالله موفق و پیروز باشید.
پاسخ: با سلام. مقالات فارسی معمولا در کنفرانس های داخلی چاپ میشوند. البته
بعضی مواقع در هم google
هم چیزایی پیدا میشه. باید خلاصه مقالات کنفرانس های قبلی رو پیدا کنید.
پاسخ: با سلام. بطور مشخص ما در این درس بر روی نظریه کنترل شامل پایداری-کنترل پذیری و مشاهده پذیری سیستمهای کنترلی مطالب جالبی را بیان خواهیم کرد.
در قسمت دوم بحث نسبتا کامل در مرود حل مسائل حساب تغییرات و کنترل بهینه غیر خطی خواهیم داشت. برای اطلاعات بیشتر به اتاقم مراجعه کنید.
پاسخ: با سلام. من متوجه سوالتون نشدم. مطمئنا در تقریبا همه دروس ارشد مدرس بخشی رو واسه کنفرانس به دانشجو اختصاص میده که این محصنات زیادی رو داره. مواردی رو که دانشجو ها کنفرانس میدهند رو قبلا اینجانب خونده و امتحان داده ام. در مورد عدم اجرای عدالت متوجه عرض شما نشدم.
باز هم اگه سوالی هست لطفا به اتاق اینجانب مراجعه نمایید.
پاسخ: با سلام. انشالله که شما و همه دوستان موفق و پیروز باشید. به خاطر همه کاستی ها از شما پوزش میخواهم. انشالله با برطرف کردن نقایص بتونم خدمتگزار بهتری باشم. با احترام.
پاسخ: با سلام. از تذکر شما بسیار ممنون و سپاسگزارم.انشالله بتونم با برطرف کردن نکاتی که شما فرمودید تدریس بهتری برای ترم های آینده داشته باشم.
قطعا کلاس درس همه همکاران از بنده بهتر و مفیدتر به حال دانشجویان می باشد.
با احترام
پاسخ: با سلام. بله ساعت 12.15
پاسخ: با سلام. باید دید مقاله شما در چه موضوعی است. آیا به موضوعات مرتبط با این مجله مربوط می شوند. البته توجه کنید این مجله خیلی خوبی است اما با توجه به تجربیات اینجانب برخی مجلات در اشپرینگر کمی سختگیر هستند.
پاسخ: با سلام. حتما این کار امکان پذیر است. کافیست مقالات مربوط به رابطه تحقیق در عملیات و هوافضا را جستجو کنید.
پاسخ: یک کتاب شامل خلاصه درس کتاب استور به همراه حل مسائل آن تالیف دکتر الله ویرانلو خیلی خوب است
پاسخ: با سلام. بطور کلی گرایشهای ریاضی کاربردی در انتها معمولا به کارهای تحقیقاتی می پردازد مگر اینکه با تعریف پروژه های کاربردی بتوان به معنای واقعی به کاربرد رسید. همه گرایشها را می توان به کاربرد رساند.