پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حسن فرخی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: طیف گسترده ای از مسائل علوم و مهندسی می توانند به صورت مسائل بهینه سازی غیرخطی فرمول بندی شوند. یک رهیافت امیدوارکننده برای حل مسائل بهینه سازی غیرخطی بابعدبالا، به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی است. دراین پایان نامه دو مدل شبکه عصبی برای حل مسائل بهینه سازی غیرخطی معرفی می کنیم. اولین مدل می تواند مسائل برنامه ریزی غیرخطی محدب با محدودیت های تساوی و نامساوی را حل نماید. مدل دوم بر پایه تابع تصویر برای حل مسائل برنامه ریزی غیرخطی محدب به دست آمده است. علاوه بر این، وجود و همگرایی و ویژگیهای پایداری مدل های شبکه عصبی ارائه شده را تحلیل می کنیم. کارایی شبکه های عصبی معرفی شده با استفاده از چندین مثال عددی نشان داده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه سازی محدب #شبکه عصبی #شرایط کاروش- کان- تاکر #پایداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)