پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
صدیقه نصرالهی [پدیدآور اصلی]، سید مسعود میررضایی[استاد راهنما]
چکیده: در شبکه‎های ارتباطی بیسیم، استفاده از رله ها یا واسط های مخابراتی یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد سیستم است. در واقع رله ها می توانند نقش موثری در افزایش نرخ ارسال داده و همچنین بهبود توان سیستم داشته باشند. در این پایان نامه وسایل نقلیه ی بدون سرنشین(UAV ها) یا پرنده های هدایت پذیر(پهپادها) به عنوان واسط های مخابراتی در نظر گرفته شده اند. در واقع هدف از پژوهش پیش رو استفاده از قابلیت تحرک پهپاد به عنوان رله است. از آنجایی که پهپادها دارای باتری هایی با ظرفیت محدود هستند، مساله به صورت یافتن مسیر بهینه برای پهپاد با کمترین مصرف توان برای مجموعه در حالیکه بیشترین نرخ ارسال را برای هر ارتباط فراهم کند، تعریف می شود. برای یافتن مسیر بهینه و توان، شاخصی مانند نرخ ارسال داده را برای دو طرح یک زوج کاربر و چند زوج کاربر بررسی کردیم. در بیان مساله به این شیوه، هدف بیشینه کردن نرخ ارسال داده در یک یا چند لینک ارتباطی بین فرستنده و گیرنده ی kام با قیودی که روی توان پهپاد و مبدا و مسیر حرکت پهپاد گذاشته می شود، است. لذا با یک مساله‎ی بهینه سازی مقید مواجه هستیم که غیر محدب می باشد. از آنجا که حل مسائل بهینه سازی غیر محدب دشوار بوده، مساله‎ی اصلی را با ثابت در نظر گرفتن برخی قیود به چند زیر مساله تبدیل کردیم و با استفاده از الگوریتم بهینه سازی محدب پی در پی که مبتنی بر تکرار است، زیر مساله ها را حل کرده و با حل متوالی آن ها به جوابی برای مساله‎ی اصلی رسیدیم. نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی کارایی الگوریتم پیشنهادی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رله ی پهپادی #پهپاد #بهینه سازی محدب پی در پی #مسیر بهینه #تخصیص توان #غیر محدب #نرخ ارسال داده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)