پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مرتضی نظری [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه به لایه مرزی گرمایی جابجایی آزاد، در حالت عدم تعادل حرارتی، که ناشی از صفحه ی داغ عمودی قرار داده شده در یک محیط متخلخل اشباع شده است، مربوط می باشد. تاثیر مکش و یا تزریق روی لایه مرزی جابجایی آزاد نیز بررسی شده است. این صفحه دارای یک توزیع خطی از دما است، که این توزیع خطی دما، باعث ایجاد لایه مرزیای با ضخامت ثابت می شود. با فرض حاکم بودن جریان دارسی، حل های مشابه ای برای کنترل معادلات لایه مرزی جریان دائم، به دست آمده است. همچنین اعداد ناسلت، برای هر دو فاز جامد و سیال، برای محدوده ی وسیعی از پارامترها محاسبه شده و با حل های حدی ارائه شده، مقایسه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدم تعادل حرارتی #انتقال طبیعی گرما #محیط متخلخل #حل تشابه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)