پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مریم ممبینی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، هادی بصیر زاده [استاد راهنما]
چکیده: یک مسئله ی کنترل زمان بهینه را با عدم قطعیت مورد بررسی قرار می دهیم. دینامیک های مسئله ترل بر اساس سیستم خط قطع از معادلات دیفرانسیل با وضعیت های آغازین و نهایی فازی بیان شود. با تبدیل مسئله کنترل بهینه ی فازی به دو نوع مسئله ی کنترل بهینه ی قطعی، پاسخ مسئله را به دست می آوریم. ابتدا مجموعه های فازی را مرور و مورد بررسی قرار می دهیم. سپس شرح جامعی از مسائل حساب تغییرات و کنترل بهینه را مورد بررسی قرار می دهیم. در ادامه دو نوع مسئله ی کنترل زمان بهینه ی قطعی را معرفی می کنیم و روش حل چنین مسائلی را تفسیر می کنیم. نهایت مسئله ی کنترل زمان بهینه ی فازی را معرفی می کنیم و با تبدیل این مسئله به دو نوع از مسائل کنترل زمان بهینه آن را حل می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل زمان بهینه #مجموعه فازی #اصل ماکزیمم #آونگ ریاضی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)