پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
عطیه سابقی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: با پیشرفت فنآوری اطلاعات وارتباطات و توسعه ارتباط درون سازمانی و بین سازمانی نیاز به استفاده از مدل های بهینه سازی را برای استفاده منطقی از داده ها و اطلاعات فراهم شده گسترش داده است. این مطلب متضمن بزرگ شدن اندازه مسائل بهینه سازی که در عمل وجود دارند خواهد بود. در این شرایط لزوم به کارگیری روش های کارآمدی که بتوانند با سرعت بالا مسائل بسیار بزرگ را با کیفیت قابل قبول حل کنند بیش از بیش احساس می شود. در چند دهه اخیر روش های بهینه سازی که بر پایه رویکرد هوش مصنوعی توسعه یافته اند، موفقیت های چشمگیری در حل مؤثر وکارای مسائل بهینه سازی بهدست آورده اند. روش هایی چون الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوع، شبیه سازی تبریدی، شبکه عصبی و... قابلیت های خود را در حل مسائل بزرگ عملی به خوبی نشان داده اند. امتیازات ویژه ی موجود در شبکه های عصبی امکان کاربرد آنها را در حوزه وسیعی از تحقیقات فراهم ساخته است. از جمله آن امتیازات می توان به امکان یادگیری و بهبود عملکرد براساس داده های ورودی اشاره کرد. همچنین امکان انجام محاسبات به صورت موازی در شبکه های عصبی امتیاز دیگری است که با توجه به گسترش سخت افزارهای موازی، امکان حل مسائل بسیار بزرگ را توسط این رویکرد ممکن می سازد. در این پایان نامه ی دو مدل شبکه عصبی بازگشتی برای حل رده ای از مسائل بهینه سازی ارائه می شود. تحلیل وجود یکتایی، پایداری و همگرای سراسری جوابها مورد بررسی قرار می گیرند و عملکرد روش های ارائه شده با به کارگیری چند مثال از مسائل نامساوی وردشی مخروطی نشان داده می شود. در انتها نتایج کار و پیشنهاداتی برای کارهای آتی ارائه می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه های عصبی #پایداری لیاپانوف #همگرایی #نامساوی های وردشی #برنامه ریزی مخروط مرتبه دوم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)